"Mediante escrito de fecha 10 de marzo de 2020 se autorizó al Ajuntament de Capdepera para adoptar las medidas provisionales de defensa establecidas por el propio ayuntamiento entre los hitos 511 a 518 en el Paseo Marítimo de Cala Gat, y 562 a 564 en el Paseo Marítimo de Avda América, Son Moll, que en ningún caso será revocada".


El batle, la regidora d'obres i els tècnics han expressat repetidament que les obres del Passeig Marítim s'ajusten a l'autorització de Ministerio para la transición ecològica y el reto demográfico. Però l'escrit de Demarcació de Costes és ben clar quan delimita la zona d'actuació entre les fites 562 i 564 del Passeig Marítim. Hem de suposar que els tècnics i els responsables de l'equip de govern s'havien llegit l'autorització i per tant eren coneixedors de les limitacions. Per tant encara poden afirmar que les obres que s'han fetes, fins gairebé la platja de Son Moll, s'ajusten al permís?  Quedam  a l'espera de la resolució de Costes davant la demanda del GOB, però el text ho especifica literalment. I, recordau l'alegria del batle, dia 10 de març, en sortir del Ministerio amb l'autorització de poder iniciar les obres? Resulta que l'autorització d'emergència era limitada a les zones afectades. Entre los hitos.... diu la carta que obri l'expedient. Hem hagut d'aprendre el sistema de fites del DPMT, domini públic marítim-terrestre. I on són aquestes fites? Al passeig de Cala Gat no hi tenim accés. Però al d'Aviguda América- Son Moll ja es poden veure. Idò resulta que la fita 561 està davant el Porto Cala, on comença la zona de terrasses. Les fites 562 i 563 no hi són. O no les hem vistes. Tal volta el temporal se les endugué o tal volta tenien autorització per retirar-les temporalment en fer les obres. No ho sabem. Però més val que sia així, perquè la Llei de Costes sanciona greument el moure una d'aquestes fites. I finalment, la fita 564 està a l'alçada del carrer de ses Llegítimes (on hi ha La Bodeguilla). Uns 100 metres lineals. Res pus! La resta, més de 500 metres!, segons Demarcació de Costes (al seu escrit) són obres fetes sense autorització i per la qual cosa s'ha obert expedient sancionador. Sembla que la zona de la plaça Castellet fins al carrer de la Ferradura (del Noha's al Cafè 3, per entendre'ns) possiblement sia una zona que pertany a Ports i caldria veure si existeix autorització per fer aquesta reforma per via d'emergència i, per tant, sense treure a concurs.  Perquè aquí està la clau. Independentment de la necessitat o no de refer el mur de tot el passeig marítim, el problema és que conscientment s'han fet obres, pel que sembla ara,no autoritzades i adjudicades directament, enlloc de fer un projecte i una adjudicació oberta a totes les empreses, seguint els procediments establerts. Tot plegat és molt trist. De fet hi ha veïns que comenten que ja que esta l'obra molt avançada s'hauria d'acabar el més aviat possible ( política de fets consumats) i d'altres que pensen que ( entre ells, alguns afectats per les obres ) que s'ha de tomar el que s'ha fet.  El cert és que el pitjor que pot passar, segons el nostre parer, és que quedin les obres paralitzades molt de temps, amb el passeig tancat tot l'estiu.  En darrer terme la situació en que ens trobam, amb l'aturada de les obres, no és culpa del GOB (que ha fet la denúncia), ni dels partits de l'oposició (que han qüestionat l'emergència de part de les obres), ni dels informadors... sinó de qui ha ordenat les obres i han ratificat que s'ajustaven al permís per emergència i ara és qüestionat per Demarcació de Costes.
Evidentment els perjudicats serem tots. Ciutadans, bars, visitants que haurem de sofrir aquestes obres que s'han allargat massa. I encara, si hi ha sanció de Demarcació de Costes l'haurem de pagar entre tots amb els nostres imposts! .

Si hi ha sanció perquè les obres no s'ajusten als permisos, la dimissió reclamada per l'oposició estaria justificada. Però no avancem esdeveniments, encara estam esperant la resposta dels tècnics municipals  davant l'escrit de Demarcació Costes (comunicat de premsa) i la resolució de la denúncia del GOB.No sabem si aquests punts i marques blaves corresponen a qualque fita o són altres senyals.