Imprimeix
Categoria: Plaça del sitjar
Vist: 360
El Consell de Mallorca posa a disposició dels ajuntaments 20 milions d’euros per fer obres de competència municipal.


 

La institució insular llança en aquests moments marcats per la crisi de la COVID-19 i en el marc del pla «Mallorca reacciona» una convocatòria de subvencions pluriennal (2020-2021) que garanteix poder fer millores als municipis.

El Consell de Mallorca ha fet una convocatòria de subvencions pluriennals 2020/2021  perquè els ajuntaments puguin dur a terme obres d’inversió municipal, adquirir vehicles i immobles per a la prestació de serveis de competència municipal i sufragar honoraris de redacció de projectes i de direcció d’obres. La dotació total és de 20 milions d’euros, 10 amb càrrec a 2020 i els altres 10 per a 2021.

D’aquesta se’n beneficiaran 52 ajuntaments i l’entitat local menor de Palmanyola. Entre els que es troba l’Ajuntament de Capdepera.

Com a novetat, enguany es podrà subvencionar la construcció o la reforma d’escoletes de 0 a 3 anys, de residències de tercera edat i de centres de dia, infraestructures bàsiques i de gran importància.

 Segons la presidenta Catalina Cladera: "Són unes subvencions que donen vida econòmica als ajuntaments, els permetran  millorar els municipis i a la vegada les actuacions que es duran a terme generaran feina i reactivaran l'economia local".

Per la seva banda el conseller de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local, Jaume Alzamora, aquestes subvencions enguany s’han plantejat amb més facilitats per als consistoris: «que la convocatòria sigui biennal permetrà als ajuntaments plantejar projectes més grans, ja que disposen del crèdit del que serien dues anualitats. Així mateix, si a un ajuntament li queda romanent després de fer les actuacions inicials, el podrà utilitzar per un altre projecte».

La quantia de la subvenció per a cada entitat local s’estableix segons el nombre d’habitants i de nuclis de població: a menys habitants, més alt és l’ajut. a distribució de les ajudes serà de fins 240.000 euros pels municipis de menys de 3000 habitants, 195.000  euros entre 3001 a 5000 habitants, 150.000 euros pels de 5001 fins a 10000 habitants, 120.000 entre 10001 i 20000 habitants i 85.000 euros pels de més de 20.000 habitants. Per tant a Capdepera ens pertocarà devers 120.000 euros, ja que tenim més de 10.000 habitants.

Aquesta inversió s’emmarca en el Pla «Mallorca reacciona», el pla de reactivació econòmica i social de la institució insular per fer front a les conseqüències derivades de la crisi sanitària de la COVID-19. Pressupostat en un total de 89 milions d’euros, 40 d’ells es destinen als municipis.