Imprimeix
Categoria: Plaça del sitjar
Vist: 748
En Rafel Fernández, batle de Capdepera, ens comenta perquè s’ha fet la modificació de crèdit, aprovada al darrer ple extraordinari i urgent de l’Ajuntament de Capdepera, per un valor de 6.830.771,80 euros. 

Hem demanat a Rafel Fernández que ens comenti perquè s’ha fet aquesta important modificació de crèdit, que utilitza un bona part de romanent de tresoreria ( es coment a que és en total uns  8.400 euros). Aquesta ha estat la seva resposta.

En principi hem fet aquesta modificació de crèdit per dos motius bàsics. Un per les partides que s’havien quedat sense crèdit i per altra banda per el tema de  l’aplicació de crèdit a les dues grans obres adjudicades per emergència: el Passeig Marítim  i  el passeig de Cala Gat. Juntament a això, i amb la situació actual provocada pel coronavirus i els danys col·laterals (no sanitaris) associats, que són la pèrdua dels llocs de feina i  el tema de tots els negocis i establiments tancats, s’ha fet una modificació de crèdit substancial (si adjuntam la que se va fer l’any passat amb acord de tots els partits polítics i  afegim la d’ara): hem augmentat el 145% per la partida de Serveis Socials.

Per tant és una modificació de crèdit quantiosa, substancial i intencionada, no només de l’equip de govern sinó de tots els partits polítics de l’arc municipal per intentar aturar el cop econòmic d’aquesta gran crisi sanitària.  

Lligat a això  també  hem fet una sèrie de modificacions de crèdit fins arribar als sis milions i busques, bàsicament per executar una sèrie d’obres que trobem que són necessàries com el tram de carril bici de Capdepera a Sa Font de Sa Cala, la construcció d’un arxiu municipal en el carrer Ciutat (pensem que és necessari per desallotjar l’antic ajuntament i decidir que es fa amb ell) i una sèrie d’infraestructures més que són necessàries per cobrir les necessitats bàsiques de l’Ajuntament de Capdepera.

A partir d’aquí, això ens suposarà , evidentment, l’incompliment de la Regla de Despesa i  d’Equilibri Financer. I en som conscients. Per això quan tanquem els comptes de l’any 2020, que serà devers el juny del 2021, haurem incomplit la Regla de Despesa i l’Estat ens obligarà  a fer un Pla econòmic-financer que, evidentment, estam disposats a fer. Aquest Pla econòmic-financer t’obliga a fer bonda durant dos anys, que és el que farem exclusivament: dos anys de bonda tenint en compte l’avinentesa de l’economia a nivell mundial.

Hem fet la despesa d’aquest romanent intencionadament i crec que és una maniobra que serà molt productiva pel nostre municipi,  perquè siguem solidaris amb els ciutadans del municipi i els doblers quedin en el nostre poble.”


Gràcies Rafel, per la teva valoració.