La primera norma europea per frenar els excessos derivats de l'abús d'alcohol en zones turístiques sols s'aplicarà a tres zones: Arenal, Magaluf i el conegut com a West End de Sant Antoni; i té una vigència temporal de 5 anys.
Possible efecte cridada d'aquestes zones cap a la resta de Mallorca. Dimarts es publicarà el Decret al BOIB.
Tots els mitjans de comuniciació nacionas i internacionals se'n fan ressò. El Consell de Govern ha aprovat un decret llei per combatre els escessos en determinades zones turístiques, amb l’objectiu de forçar un canvi real en el model turístic d’aquestes destinacions, fomentar el civisme, adoptar mesures de protecció de la destinació i evitar els problemes derivats d’un consum excessiu d’alcohol en determinats llocs de les Illes Balears. Es tracta de la primera norma que s’adopta a tot Europa que restringeix la promoció i venda d’alcohol en determinades zones turístiques.

Les Illes Balears es converteixen així en una destinació capdavantera a combatre el turisme d’excessos amb una norma que compleix els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) i l’Agenda Balear 2030 a la recerca d’un turisme més sostenible i respectuós, tant amb l’entorn com amb la qualitat de vida de turistes i residents. La redacció d’aquesta norma s’ha produït després d’un ampli diàleg i es justifica per l’interès general per evitar aquest tipus de comportaments en determinades zones turístiques de les Balears.

Els esforços per promocionar la destinació, dotar-la de més qualitat —mitjançant inversions tant públiques com privades— i posicionar-la en un mercat cada vegada més competitiu i global s’havien vist afectats darrerament per determinats comportaments incívics, la majoria directament relacionats amb l’abús d’alcohol, en determinades zones turístiques de Mallorca i Eivissa.

Amb aquesta norma, defensada i sol·licitada per institucions, agents socials, empresarials i patronals, el Govern proporciona les eines necessàries per combatre aquesta situació i revertir-la, tot amb l’objectiu d’afavorir l’activitat turística, millorar la competitivitat i posar fi a circumstàncies que generen malestar i afecten la imatge de la destinació. Així doncs, es compleix el compromís adquirit en els Acords de Bellver a l’inici de la legislatura. D’aquesta manera, l’esforç inversor executat els darrers anys pel sector privat es veu recompensat.

Amb l’objectiu de millorar el seguiment i la coordinació de les mesures previstes en aquest decret, es crearà una comissió i una subcomissió per al foment del civisme en zones turístiques. La comissió estarà formada pel Govern i representants de Delegació del Govern i la subcomissió per patronals i associacions empresarials i veïnals.

La questió és: Perquè si Cala Rajada (i especialment l'anomenada zona zero) sofreix aquesta problemàtica no s'ha inclòs en l'àmbit d'aplicació? Hi ha hagut pressions al respecte? I sobretot, el que més preocupa, Hi haurà efecte cridada cap a la resta de Mallorca d'aquest personal? Recodem que Cala Rajada, es vulgui reconèixer o no, sofreix ja aquesta problemàtica i que la zona de l'Arenal és d'alemanys que molt probablement se'ls recomani una zona com la nostra. Haurem d'esperar una temporada per comprovar els efectes.

Com a mostra, un botó dels molts articles que hem publicat al respecte...

Brega entre turistes gats. Una més. ...