Presentació del nou servei de transport públic interurbà per a la zones de Migjorn i Llevant de Mallorca amb l'absència de representants de Capdepera


La flota estarà integrada per 81 autobusos nous, 6 dels quals seran elèctrics o híbrids.

Hi haurà parades a Manacor, Campos i Felanitx, que actuaran com a punts de connexió amb altres línies de la zona i el tren

La presidenta Armengol ha destacat que les noves concessions marquen un “abans i un després” en la xarxa de transport per carretera de Mallorca

La presidenta del Govern de les Illes Balears, Francina Armengol, ha assistit aquest dilluns a la presentació del nou servei de transport públic interurbà per a la zones de Migjorn i Llevant de Mallorca. Ho ha fet acompanyada del conseller de Mobilitat i Habitatge, Marc Pons; del director general de Mobilitat, Jaume Mateu, i del batle de Manacor, Miquel Oliver. També han intervingut els representants de l’operadora del servei: l’empresa Sagalés-Caldentey, Ramon Sagalés, conseller delegat de Sagalés, i l’administradora d’Autocars Caldentey, Francisca Caldentey

Les noves concessions d’autobús per carretera de Mallorca, que entraran en funcionament el proper mes de novembre, suposen un canvi de model i dotaran l’illa d’un sistema de transport més àgil, còmode, accessible, amb més i millor informació a l’usuari, amb una flota de busos nova i sostenible, noves línies, més freqüències, enllaços directes i més quilòmetres recorreguts, tot facilitant també la intermodalitat amb altres sistemes de transport, com ara el tren.

Armengol ha destacat que amb les noves concessions s’aconsegueix “garantir un dret més als ciutadans de les nostres Illes i que es puguin moure de manera sostenible i eficient”. D’aquesta manera, ha assegurat que les noves concessions marcaran “un abans i un després, amb un salt qualitatiu i quantitatiu molt important” a la xarxa de transport per carretera. La presidenta ha apuntat que l’aposta valenta pel transport públic” és l’única solució per combatre la saturació a les carreteres i la forma amb què la població de totes les zones de Mallorca pugui desplaçar-se “en igualtat de condicions”.

El conseller Marc Pons ha destacat que les noves concessions d’autobús, juntament amb el creixement progressiu de la xarxa ferroviària, són els eixos d’un sistema de transport públic que respon a les necessitats de la ciutadania. En aquest sentit, ha insistit en la necessitat que es duguin a terme inversions per ampliar la xarxa de tren, fins a Cala Rajada, Alcúdia, trambadia, Migjorn… i ha avançat que el desenvolupament del conveni ferroviari per poder dur a terme aquests projectes serà la primera qüestió que es plantejarà al nou Govern de l’Estat.

Un dels principals reptes que es podrà assolir amb aquest nou servei és el sistema tarifari integrat amb el tren i l’EMT de Palma (i amb el del conjunt de les Illes). Té com a objectiu oferir un sistema de transport per carretera als ciutadans que sigui competitiu per tal d’afavorir la utilització de transports col·lectius en detriment del vehicle privat.

S’ha de destacar també que el nou model de transport ha definit un nou sistema de gestió, que ha permès a l’Administració dissenyar-ne el servei i el control, de manera que es podran anar introduint els canvis que es considerin oportuns per adaptar-lo a les necessitats que puguin sorgir en un futur.

El nou servei d’autobús divideix l’illa de Mallorca en tres zones i garanteix el dret a la mobilitat de tots els ciutadans, resideixin on resideixin. El servei s’ha adjudicat, en tres lots diferents (lot 1, zona de Ponent; lot 2, zona Nord i lot 3, zona de Llevant-Migjorn), per als propers 10 anys (prorrogables fins a 15) per un import de 479 milions d’euros.

En aquests moments, les empreses adjudicatàries de cada un dels tres lots ja estan fent feina en la preparació del servei.


Més oferta i més freqüències

Les noves concessions de la zona de Llevant i Migjorn, que avui han estat presentades als batles, batlesses i regidors dels municipis que inclou, suposen la creació d’una nova xarxa que oferirà coordinació horària entre línies per garantir la connectivitat dels diferents municipis de la zona. Algunes de les millores més destacables del servei són la creació de dues línies troncals d’alta capacitat i freqüència que connecten Llevant i Migjorn amb Palma, o la millora de la connectivitat del Pla de Mallorca i de l’oferta a Llucmajor.

Amb les noves concessions, les zones de Llevant i Migjorn veuran incrementada l’oferta un 32,8% més de quilòmetres recorreguts i un 40% més de freqüències.

Es produeix també un important salt qualitatiu del transport públic que uneix tota la costa de Llevant i Migjorn durant la temporada d’estiu i més connexions amb l’aeroport. Tot el servei es farà amb 81 busos nous, dels quals 75 seran de gas natural comprimit, 4 vehicles de propulsió elèctrica i únicament 2 seran microbusos de dièsel euro VI.

Una de les cinc línies que es cobriran amb vehicles elèctrics o híbrids serà la de Portocristo-Cala Bona, amb la instal·lació de pantògrafs a les aturades. També es construiran gasineres de gas natural a les cotxeres de Felanitx i Artà.