Policia, bombers, Protecció Civil i Guàrdia civil intervengueren a Cala Rajada i Font de sa Cala


Ja ens ho advertia una lectora fa una setmana. Els embornals d'avaqüació d'aigües de l'avinguda Joan Carles I estaven bruts i plens d'herbes. I clar passa el que passa. És cert que la brigada el matí netejà el que va poder. Cert també que l'aigua arrossega brutor i fullaca que torna a tapar els embornals ocasionant acumulacions, bassiots o piscines d'aigua als carrers.

Però no pot ser que aquest problema es cronifiqui pel fet que els nuclis urbans són de desnivells i costes pronunciades.


.

No pot ser que a l'entrada de Cala Rajada l'aigua s'embassi per no trobar sortida i entri als locals del número 193 i que cotxes quedin paralitzats amb aigua per damunt de les rodes.No pot ser que a Son Moll passi quatres cèntims del mateix; o a Font de sa Cala. Que al Passeig Marítim hi hagi un pam d'aigua. I al carrer Elionor Servera no es vegin les aceres.
Fou una pluja intensa amb vent la que caigué cap a les 19,30 h. En mitja hora es registraren poc més de 35 l/m2. En un total de la jornada de 76 l/m2 (segons dades pròpies)

Cal renovar les canonades. Tant de pluvials com aigües brutes. El batle ho sap. Però són obres costoses i gens vistoses. Però llavors passa el que passa. I qualque dia hi haurà una desgràcia. Està anunciat. Serem capaços de prioritzar l'important?

A continuació una sèrie de fotografies que il·lustren la situació viscuda. I, com sempre, gràcies a tots els lectors i lectores que ens enviau imatges.Entre els efectes de les pluges l'abocament d'aigües brutes a les platges, la caiguda d'arbres o el rescat de vehicles a Son Moll i Sa Font de sa Cala.
 


L'endemà tocà el torn del servei de neteja, per enretirar la fulles de pi i la brutor acumulada a carrers i vials del muncipi