Vist i no vist.

 

Aquesta és la història d’un ple que va durar pocs minuts i que, en canvi, ha suposat l’aprovació de distintes actuacions que podríem qualificar de gran transcendència.

 

Anem per parts. 

El primer assumpte que es va tractar va ser el de l’aprovació de l’inici d’obres de la futura sala multiusos de Cala Rajada. El tema havia estat tractat a la comissió d’Urbanisme i es pot dir que venia rodat. Es tracta que, excepcionalment, es puguin dur a terme de manera immediata i fora dels terminis que estableix la pròpia normativa municipal en aquesta matèria, les obres d’enderrocament del vell edifici de s’Auba. Pep Medina, en mom del PP, va agrair que l’equip de govern, en aquest assumpte, hagués començat a canviar la seva manera de fer les coses i que n’hagués parlat prèviament amb l’Associació Hotelera i amb la mateixa oposició. Se suposa que aquests treballs duraran pocs dies i que després se suspendran fins després de la temporada turística.

La proposta es va aprovar amb 9 vots a favor, de l’equip de govern, i 5 abstencions de l’oposició. 

 


Segon assumpte: ordenació del trànsit i millores en els carrers Port, Gómez Ulla, plaça Constitució, i d’altres. Aquest és un projecte del vos n’hem parlat i que compta amb una subvenció de la Conselleria d’Obres Públiques dins els pla de rehabilitació de barris. Projecte que es divideix en dues fases i que s’ha de tramitar d’acord a la nova legislació en matèria de contractació d’obres per part de les administracions públiques. En format PDF us adjuntam la grafia d’aquest pla que ha de canviar la fesomia d’una zona important de Capdepera. Pep Medina (PP) va dir que aquestes eren millores que entraven de ple dins el seu programa electoral i que per tant, en recolzarien la seva execució. Va demanar per la diferència entre l’aportació de la Conselleria i el cost de l’obra, i Sebastià Sureda va contestar que seria assumit amb fons propis i que, per tant, no se sol·licitaria cap aportació dels afectats. Medina va demanar que aquest sigui un criteri que s’apliqui sempre en obres de millora i embelliment en zones urbanes consolidades, per tal d’evitar greuges comparatius, i Sureda hi va estar d’acord. No hi hagué intervenció d’Es Grup, que, per boca de Mateu Melis, es mostrà d’acord amb aquest projecte.

La proposta es va aprovar per unanimitat. 

Amb menys de mitja hora s’havien aclarit moltes més coses que en alguns plenaris després dues hores de debat. L’enhorabona.

 

 

   PROPOSTA D'ACTUACIÓ

 

  PERFILS DEL CARRER DES PORT

 

  SECCIONS GENERALS

 

   PROPOSTA DE FASES

 

Image