Convidats pel Centro de Meteorológico Territorial en Illes Balears assistirem a la jornada de la Trobada Meteorològica  a Mallorca, que va tenir lloc el passat dissabte 15 de desembre  al Club Diario de Mallorca.


   Va ésser tot mol interessant. El temes que se tractaren foren: El temps i el clima a Mallorca pel Dr. Agustí Jansà; Els vents nocturns a Mallorca: els grans desconeguts pel Sr. Antoni Mira;  Fenòmens de temps violent per Dr. Romualdo Romero; Els niguls i la previsió del temps pel Dr. Miquel Grimalt  i La meteorologia als mitjans de comunicació, pel cap dels serveis informatius de TV3, Dr. Tomàs Molina.
   A més dels interessats amb el tema del temps assistirem molts d'estudiants de la Universitat de Ciutat.

Image