PATRONA DE CAPDEPERA

 

A continuació transcrivim, fil per randa, el programa oficial d'aquesta festa, sense deixar de demanar-mos si per això calia tant d'enrenou.

 

PROGRAMA DE LA FESTA DE L'ESPERANÇA
 Desembre 2007

Divendres 14, a les 19'00: Celebració Comunitària de la Penitència.

Dissabte 15: Participació en el Mercat de l' Associació Empresarial. Venda d' objectes i rebosteria a benefici de les obres de la Parròquia. Esperam la col·laboració de tots.

Diumenge 16, a les 11 '30: Inauguració i visita de les obres d'adaptació de la zona de la sagristia
- A les 16, 8è dia de la Novena al Castell. A les 19'45, a la Parròquia.


Dilluns 17, a les 12'00: Repic de campanes anunciant la festa de 1 , Esperança i posada de domassos verds o blancs.


- A les 16'00, amollada de coets i oferta floral de tots els nins i nines a la Verge de l'Esperança de l' església (una flor cada nin i nina). Celebració Mariana i festiva. En sortir de l' església, trencadissa d' olles i caramels per a tots.


- A les 19'00, sortida cap al Castell amb la banda de tambors i cometes, des de l' església i passant per l' Ajuntament.


- A les 19'30: Al Castell, solemnes Completes. Celebració que canta, recorda i uneix els sentiments deIs gavallins. Pronunciarà el Pregó: D. Bartomeu Melis.


-En sortir de Completes, a la plaça des Sitjar, gran torrada, mentre l' agrupació «El Castell de Capdepera» farà sonar jotes i boleros per qui vulgui sortir a ballar. Si fa fred, més foc encendrem i més ballarem. Hi col•laboren totes les empreses que hi participen.


Dimarts 18, FESTA DE L'ESPERANÇA. A les 10'00, repic de campanes.


-A les 11 '00, en el Castell, Eucaristia concelebrada. Presidirà i predicarà Mn. Jaume Mercant Simó.
En acabar, una galeta i vi dolc per poder-nos saludar.


- A les 16'00, pujada al Castell amb la banda de música, resant i cantant el rosari. Final de la Novena i sermó de «sa Boira» pel P. Nicolau Pons Llinàs.


-Retornam a l' església, continuant el res. del rosario En arribar, cant de la Salve Regina.

 

- A continuació, concert de la coral «Ca Nostra»


- En acabar el concert, a la plaça de l'església, xocolatada per a tots i traca de fi de festa.

 


CONCURS DE DIBUIX I REDACCIÓ SOBRE LA VERGE DE L'ESPERANÇA

El treball s'ha de fer a una cara d'una quartilla o a un fol.
En el revés, se posarà el nom, edat i telèfon de l' autor.
El darrer dia per entregar-lo serà divendres 14, al' escola o a la Rectoria. Els premis se donaran dilluns, dia 17, al' ofrena floral.
«La Caixa» col"labora en la confecció dels premis


 

Mostrador de la botiga de foto i regals "L'Esperança" (Ca na MAVI) d'enguany.