Imprimeix
Categoria: Actualitat
Vist: 1903
La limitació del nombre de regidors amb dedicació i sou, o l'exigència de plans d'inversions sempre superiors als 4 anys de legislatura, són algunes de les propostes


   

 Més per Capdepera va presentar les seves propostes de regeneració política per al nostre poble per tal que es puguin aplicar a partir del proper mes de juny, i que bàsicament són les següents:

 1.- Limitar el nombre de regidors amb dedicació i percepció de sous públics.

 2.- Consensuar i executar un programa a llarg termini sobre  inversions que arribi a tots els barris del municipi de forma escalonada, sempre superior als 4 anys; així com l'exigència d'un pacte de renúncia a programes que cerquin vendre resultats  mig any abans de les eleccions.

 3.- Consultar la ciutadania sobre projectes o inversions superiors als 300.000 € o que suposin la modificació substancial d’espais públics, i que, amb independència del seu valor legal, aquestes consultes siguin considerades vinculants per l'equip de govern.

 4.- Elaborar uns pressuposts municipals participatius en aquelles despeses que no venguin fixades i taxades prèviament, com ara les inversions.

 5.- Regular la participació dels ciutadans en els Plens.

 6.- Celebrar assemblees obertes de forma periòdica on el batle i els regidors passin comptes de la seva tasca directament amb els ciutadans.

7.- Establir mecanismes perquè els ciutadans puguin opinar i votar sobre aspectes importants a través de pàgines web i xarxes socials.

  Amb aquestes mesures es pretén convertir la participació en la vida política únicament en un servei al ciutadà, mirar que els càrrecs polítics no facin tasques que ja fan els tècnics i funcionaris, evitar accions electoralistes o sense consens mig any abans de les eleccions, donar veu i vot a la gent en les decisions importants i fer que els responsables polítics siguin més accessibles.

  Des de MÉS per Capdepera entenem que són propostes realistes, que ajudarien a reforçar la confiança del ciutadà en els seus governants i que no necessiten d'un gran cost per a la seva execució, ateses les possibilitats de participació ciutadana que ofereixen les noves tecnologies.