I
nauguració del CP S'Auba

Entrevista amb Josep Manuel García i Toni Juan, membres del Radioclub Cultural CapdeperaEl dia 15 se va inaugurar la nova escola de Cala Rajada, "S'Auba". Hi assistiren el Delegat del Govern,Sr. Martin Plasencia, el Director Provincial d'Educació, Sr. Crespi, i les autoritats locals. Per als nins va actuar el Grup Cucorba, hi va haver els parlaments de rigor i un excel.lent berenar preparat per les mares dels alumnes. Amb aquesta inauguració culmina un llarg procés que ha durat quasi vuit anys, amb el que esperam que quedi definitivament normalitzada la ‘situació escolar del nostre poble. Enhorabona als qui han fet possible aquesta obra.Dècimes afuades d'es Pastor de Son Perdiu.
Una escola és cosa bona
tant si voleu com si no.
No cal ni discutir-ho
ni amb cap homo ni amb cap dona.

I perqué és cosa tan bona
estic content que a la fi
orgullosos poguem dir
que 'Cala Rajada té
un centre que cau molt bé
i que un buit molt gros ve a omplir.

Va venir a inaugurar-lo
sa Més gran autoritat
que resideix a Ciutat,
o sia , es Governador.
Això és un premi major
per tots es que han lluitat
tan durant molts d'anys esperant
que arribas aquest gran dia.
Jo compartesc s'alegria
de pares, mares i infants.