Imprimeix
Categoria: Actualitat
Vist: 2266
 
  “A MÉS per Capdepera apostam per una Plaça dels Mariners més verda i amb més espai per a la gent” 


    

Respecte al projecte de reforma de la plaça dels Mariners que ens ha presentat l'equip de govern, des de MÉS recolzam la necessitat de dur a terme obres de millora en aquest indret, atès el deteriorament que pateixen alguns dels seus elements, com ara el trespol o els arbres que hi romanen plantats.

 Dit això, i sense entrar en aspectes arquitectònics, on cadascú segurament tendrà la seva opinió, entenem que hi ha dos aspectes d'especial importància:

  1.- La plaça dels Mariners ha de ser principalment per a la gent, per als vianants. S'ha de fixar i delimitar, abans que comencin les obres, el concret espai que podran ocupar les taules i cadires dels negocis de la plaça. Actualment, l'espai que ocupen aquests elements ha esdevingut abusiu, sense cap criteri ni control. Demanarem un acord previ signat per tots els partits polítics en el qual es delimitin les zones per als negocis de restauració i el compromís que això serà respectat en el futur.

  2.- L'opinió de MÉS i compartida per molts de veïns és que la plaça hauria de tenir més vegetació. L'avantprojecte preveu que es conservi el ficus del carrer Elionor Servera, però tan sols deixa quatre arbres a cada costat i s'elimina tota la vegetació que ara hi ha a la zona central i als costats dels carrers Elionor Servera i Isaac Peral.

  Des de MÉS ens sentim preocupats que amb la plaça dels Mariners s'apliqui aquesta tendència de fer grans espais encimentats (zones verdes “dures”), sense personalitat i gairebé sense arbres ni plantes. Si la intenció de l'Ajuntament és eliminar completament tot l'espai central, demanam que almanco es respectin les zones verdes que ara es troben als costats dels carrers Elionor Servera i Isaac Peral i que els arbres dels laterals siguin frondosos i facin ombra. La reforma de la plaça no pot ser una nova excusa per a continuar desertitzant Cala Rajada.

 Finalment alguns veïns creuen que s'hauria de reservar una zona, malgrat fos un petit espai, per instal·lar alguns jocs per a infants.

 

 MÉS per Capdepera