NOTA DE PREMSA DELS COL·LEGIS PROFESSIONALS D’ENGINYERIA FORESTAL SOBRE LA PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DURANT AQUESTA ÈPOCA DE PERILL


 


Per als Enginyers Tècnics Forestals i Enginyers de Forests, la millor manera de combatre els incendis és evitar que es produeixin. Cada incendi, per petit que sigui, posa en perill vides humanes, ens obliga a repartir els mitjans d’extinció en cas de simultaneïtat, no en pot atendre adequadament a alguns, originant el cansament dels equips d’extinció i una enorme despesa econòmica en cada sortida, a part que es destrueixen ecosistemes d’alt valor ambiental. És imprescindible reduir al màxim el nombre d’incendis que es produeixen a les nostres illes, evitant aquelles activitats de risc que es realitzen en el medi natural.

 

Gran part del col·lectiu dels Enginyers Tècnics Forestals i Enginyers de Forests de les Illes Balears treballa diàriament en la lluita contra els incendis forestals. Aquests dies són d’alt risc per les elevades temperatures i baixes humitats, així que volem recordar a la població les activitats de risc que cal evitar per no provocar incendis forestals, que durant aquest últim any ha cremat més de 2.200 ha. a les nostres illes.

 

Dades dels incendis a les Illes Balears:

 

 

 

 

 

* Dades provisionals a 08/2011

 

 

 

PREVENCIÓ DE L’ÚS DEL FOC EN ZONES FORESTALS O EN ZONES CONFRONTANTS (500 m.)

 

El foc ha estat tradicionalment una eina més de treball per a gran part de la població rural. Davant la manca de mitjans, el foc s’ha demostrat eficaç per acabar amb la vegetació no desitjada, aconseguir pastures per al bestiar, o acabar amb les restes de l’última collita o restes de treballs silvícoles.

 

Però, el foc no s’utilitza correctament, almenys amb les suficients mesures de precaució, en totes les ocasions. Cada any, aquest mal ús del foc origina milers d’incendis a Espanya, i força a les Illes Balears.

 

No existeix, majoritàriament, intenció de cremar el bosc, només d’aconseguir uns determinats i interessats fins agroforestals.

 

En aquests casos, és imprescindible una tasca de conscienciació social i d’educació ambiental.

 

Regles bàsiques per a l'ús del foc a l'estiu a les Illes Balears

(Decret 125/2007)

 

1. Zones forestals

Durant l’època de màxim risc d’incendi forestal (entre l’1 de maig i el 15 d’octubre), està totalment prohibit l’ús del foc en zones forestals.

2. Zones de contigüitat (a menys de 500 m de zona forestal, encara que el terreny sigui agrícola)

Durant l’època de màxim risc d’incendi forestal (entre l’1 de maig i el 15 d’octubre), s’ha de demanar permís per fer a cremar a la Conselleria d' Agricultura, Medi Ambient i Territori (per mitjà dels agents de medi ambient) en les zones de contigüitat i no s’ha de cremar fins a obtenir l’autorització.

3. Zones recreatives en terrenys forestals.

No està permès l’ús del foc en les àrees recreatives, així que és millor portar entrepans o menjars freds.

4. Està totalment prohibit llençar objectes inflamables, encesos o no, especialment llumins i burilles de cigarrets, o d’altres artefactes susceptibles de provocar un incendi. A més, si es llencen des d’un vehicle, es poden retirar 4 punts del carnet de conduir.

5. Està totalment prohibit llençar o abandonar qualsevol tipus de residu, escombraries o material combustible susceptible d’originar un incendi.

6. En l’època de perill d’incendis forestals està prohibit circular amb vehicles de motor fora de les carreteres, camins o pistes, a excepció dels vehicles que els titulars del terreny o els seus encarregats utilitzen per a les activitats de gestió

 

EN GENERAL, SI ALGÚ DIVISA UN INCENDI O POSSIBLE INCENDI FORESTAL, EL PRIMER QUE S’HA DE FER ÉS TRUCAR AL 112 (TELÈFON D’EMERGÈNCIES)

 

Per a més informació, poden posar-se en contacte amb el Degà del C.O.I.T.F. a les Illes Balears,

Francisco Grimalt Falcó, al tel: 690 820175