Tots el corresponsals de Ràdio Televisió de Mallorca han presentat mocions per instar al ajuntaments a pronunciar-se a favor de la Ràdio Televisió de Mallorca, Tambè s'ha fet a l'Ajuntament de Capdepera

  Les mocions han estat presentades per la XAC, Xarxa audiovisual de corresponsals de Tv Mallorca, davant les reiterades manifestacions fetes per la direcció del Partit Popular de que si guanyen les eleccions tancaran la Ràdio i Televisió de Mallorca.
És posible que la moció se debatrà a Capdepera al ple del mes d’Abril.
  

Aquesta és la MOCIÓ presentada :

Don Gabriel Capó Tous , en representació de la Xarxa Audiovisual de Corresponsals de Televisió de Mallorca....

SOL•LICITA:
   Al senyor Batle President de l’Ajuntament de Capdepera tengui a bé presentar a la propera sessió plenària, la moció que es detalla a continuació per la seva consideració.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
   Fa 25 anys, uns mallorquins varen iniciar el camí de la televisió local. Obriren finestres al nostre entorn més pròxim, a l’actualitat quotidiana del dia a dia de cada poble, dels veïnats, de les festes populars, culturals i esportives; En definitiva, de la tradició mallorquina que convertiren en protagonista d’unes emissions televisives marcades pel  caràcter de la proximitat, moltes vegades amb pocs mitjans tècnics i econòmics, però amb molta il•lusió i vocació de servei cap a la seva gent.
La reordenació del panorama televisiu a la primera dècada del segle XXI impulsada, primer pel Govern central, i després per l’autonòmic, deixava sense possibilitat d’emetre a les dotze televisions locals de Mallorca que aleshores encara funcionaven. La reordenació, sense haver-hi hagut cap debat previ sobre el model audiovisual que haurien de tenir les Illes Balears i sense saber tan sols quin era el model que es volia, va provocar que les televisions locals es veiessin abocades al tancament el desembre del 2005.
La voluntat del Consell de Mallorca de donar cobertura a les iniciatives de televisió local de Mallorca i de defensar la necessitat d'una televisió pública d’àmbit mallorquí, va provocar que el 7 de novembre de 2005, tots els partits polítics representats al Consell de Mallorca, aprovassin per UNANIMITAT els estatuts de l’actual Ràdio i Televisió de Mallorca.

Avui, el projecte és una realitat en la qual les antigues televisions locals s’han convertit en corresponsalies de l’ens públic, donant cobertura als serveis informatius de la televisió i de la ràdio Ona Mallorca, amb  informació local i de proximitat, alhora que coprodueixen programes. Després de cinc anys s’ha aconseguit retornar a aquell lloc de referència en la informació de proximitat que es tenia amb les televisions locals.

Les declaracions públiques d’alguns polítics en el sentit de tancar  Ràdio i Televisió de Mallorca, han creat una situació insostenible d’incertesa i preocupació entre el més d’un centenar de treballadors que desenvolupen la seva tasca a aquesta casa; Així mateix, han causat sorpresa en amplis sectors de la societat mallorquina que no entén perquè s'ha de suprimir un mitjà públic barat i sense dèficit que ha consolidat un model de ràdio i televisió original.

Si es produís, el tancament tornaria a arribar sense cap projecte definit de model audiovisual per a les Illes Balears i provocaria la desaparició definitiva de les televisions locals i del concepte de proximitat ara al marc de la Ràdio i Televisió de Mallorca, que no es pot  oblidar que va ser creada per unanimitat dels partits polítics.

MOCIÓ:

1- Constatar la labor de Ràdio i Televisió de Mallorca com un mitjà de comunicació públic en la nostra llengua, sense dèficit i que assoleix un model de televisió que destaca dins l'àmbit audiovisual de la nostra comunitat, que crea llocs de feina entre les petites productores de Mallorca i que dóna feina  a més de cent professionals directament. Tot això amb un pressupost auster i aconseguint presentar diàriament una programació seriosa i responsable.

2- Que el ple d’aquesta corporació es pronunciï a favor del NO TANCAMENT de la Ràdio i Televisió de Mallorca, i que demani al Consell de Mallorca la seva continuïtat amb l’actual model de proximitat que ve desenvolupant  l’ens.

Capdepera a 14 de març de 2011.