Antoni Flaquer “Coix”Víctor de Goloubeff, Cala Rajada  1935


Antoni Flaquer “Coix”Antoni Flaquer “Coix”


Antoni Flaquer “Coix”
Antoni Flaquer “Coix”


Antoni Flaquer “Coix”Processó del Corpus de Cala Rajada, 1976


Qualcú dubta on acabaran les llosques dels cendrers de les papereres?