Antoni Flaquer “Coix”

Antoni Flaquer “Coix”

Antoni Flaquer “Coix”Imatges de dia 20 març de 2022

Antoni Flaquer “Coix”

 Antoni Flaquer “Coix”

Antoni Flaquer “Coix”


Antoni Flaquer “Coix”


160 fotografies enviades pels lectors i publicades en set articles. Ho recordam?

Antoni Flaquer “Coix”