Acabarem amb sol: significa que acabarem una cosa relativament aviat

No n'eixugarem per sol que faci: es diu per indicar que una persona o cosa no té remei ni solució.

Treure al sol més del que hi ha a l'ombra: gastar més del que es té.

 

Fotografies: Margalida Bover