inici

Cap Vermell

Foto del mes (10)


Acabarem amb sol: significa que acabarem una cosa relativament aviat

No n'eixugarem per sol que faci: es diu per indicar que una persona o cosa no té remei ni solució.

Treure al sol més del que hi ha a l'ombra: gastar més del que es té.

 

Fotografies: Margalida Bover

 

 

 

 

Foto del mes

CAP VERMELL INFORMA

Cap Vermell és membre 
fundador de l'Associació de 
Premsa Forana de Mallorca


Amb els nostres mitjans:Tercer sector:
“L’acció social en marxa”

Horaris C E Escolar