Image

                      En Tino se'ns ha casat!

Dissabte dia 21, horabaixa, al portal de l'església del Castell, vestits de pagesos, s'han casat.
Unes noces d'allò més vitenc ho celebraren com dos jovençans acabats de sortir de l'ou.
Enhorabona!
Que sia per molts d'anys, si Déu vol i convé!