Imprimeix
Categoria: Xafarderies
Vist: 1818


Cap Vermell és present a la apartat de cultura de les Gloses de Sant Antoni, publicades per l'Obreria de Sant Antoni i glosades per Jaume Fuster.

Les activitats de l'Associació  Cultural "Cap Vermell" han esta comentades a la apartat de cultura de s’Argument de Sant Antoni. Algunes de les activitats fetes per aquesta revista digital han tingut la seva glosa a s’Argument: la tasca informativa, els premis Cap Vermell i els  cinc llibres editats. Aquesta deferència, és per nosaltres tot un reconeixement a la modesta, però constant, aportació a la cultura de Capdepera,  la qual  cosa ens omple de satisfacció.

 

61

Es “Cap Vermell” digital
continua fent camí
i ja de bon dematí,
de manera puntual,
lo darrer i més actual
cada dia es pot llegir.

62

Es “Cap Vermell” va atorgar

es seus premis anuals,

que es mes de març, puntuals,

s’associació va lliurar

i varen anar a parar

a mans dignes i cabals.

 

63

D’una banda en Pere Orpí,

es poeta i capellà,

es dibuixant de traç fi,

que exerceix de gabellí

per onsevulla que va.

 64

I es reconegué igualment

sa gran feina de sa Banda

de Cornetes i tambors.

N’Agustín, amb mà excel·lent,

quaranta anys fa que comanda

aquest grup de sonadors.

 

65

Són històries dilatades,

una molt llarga carrera,

currículums de primera,

unes vides dedicades,

com s’ha vist tantes vegades,

a millorar Capdepera

 

66

De “Cap Vermell”, no s’atura

sa  tasca editorial

i mos deixa un gavadal

d’obres d’aroma local,

amb vocació universal,

amb passa ferma i segura.

 

67

L’any passat feren un pom

amb “torcebraç”, ja d’entrada,

una obreta que hem forjada

amb na Joana Colom

i jo mateix. Tots dos som

molt donats a sa glosada.

 


68

En es pom s’hi va afegir

un esponerós “Planter

de paraules”, que va fer

s’admirat Per Orpí.

S’obra escrita recollí

d’es gran Mossèn Alcover.

 69

Seguirem amb so repàs.

P’es novembre va arribar

nn llibre que mos posà

sa pell de gallina “Glaç”,

recull que, escrit amb bon traç,

Daniel Bosch presentà.

 

70

I per acabar de fer

es pom més esponerós,

arrribà un “Maç –ufanós-

de fulls escollits”, que té

per autor en Miquel Flaquer,

o en Miquel Llull, o tots dos.

 

L'any 2013 el començarem amb altre publicació... però això ho deixam per més endavant.