Cap Vermell és un cau de víbores comunistes. L’afirmació anterior és cosa sabuda i confirmada per la pregunta sobre la simetria entre les opinions dels militants del Partit Popular de Capdepera i les decisions del govern del Partit Popular.

 

 

És una pregunta inconvenient a la qual s’han apressat a contestar els elements políticament incorrectes amb intencions deshonestes. Així prop d’un 55% els tenen per babaus i quasi un 15% pensa que hi estan d’acord amb el pagament de taxes judicials.

El grau de dissidència interna en el si del Partit Popular passaria del 11% segons els qui responen a l’enquesta. S'han equivocat el 100%, l'agrupació local ha rebujat les taxes judicials.

Un 18,6% pensen que són prou rics com perquè no els afecti. Interessant! Molt interessant! Així que els qui militen al Partit Popular són rics. Ara la qüestió és saber si hi militen perquè són rics o són rics perquè hi militen. Si la segona part de l’oració anterior és correcte que ens donin d’alta ja. Que s’hi doni d’alta tota Espanya i by by crisi. Una derivació a considerar és si als qui voten el Partit Popular se’ls empelta part de la riquesa.  Si la condicional anterior és afirmativa que es convoquin eleccions ara mateix.

La sucursal bancària del Partit Popular a les Balears, segons llegim al diari,  estudia implantar una reforma per la qual pledejar amb l’Administració Publica, pot costar al ciutadà en el cas de que la justícia no l’hi doni la raó, una quantitat entre el 5% i el 20% del valor de la reclamació. ¿Estan d’acord els militants del Partit Popular de Capdepera en deixar d’esser ciutadans i passar a ser súbdits?

Una altra pregunta políticament incorrecte que els militants del Partit Popular de Capdepera un dia o altra hauran de contestar.

A continuació, l'enquesta:


A partir d’ara s’han de pagar taxes judicials per accedir a la justícia. Creieu que els militants del Partit Popular de Capdepera hi estan d’acord?
No tenen opinió (la obediència els fa lliures)
56 54.9%

Tots son prou rics com perquè no els afecti
19 18.6%

15 14.7%

No
12 11.8%


Nombre de votants :  102
Primer vot :  diumenge, 25 de novembre de 2012 13:37
Darrer vot :  dimarts, 11 de desembre de 2012 20:42