Imprimeix
Categoria: Entrevistes
Vist: 1607

Image

BARTOMEU ALZINA SUREDA


 - Què et va decidir a presentar-te  a les municipals?

-Des de sempre he tingut inquietuds polítiques, encara que per temes relacionats amb els negocis privats no m’havia fet mai el  plantajament de participar-hi activament. Quan a ca nostra hi va haver un canvi de plantejament dels negocis familiars, va esser el moment  en què vaig pensar que era l’oportunitat de dedicar-m’hi. Sempre havia pensat, com pensam tots, que hi ha coses per millorar al poble i que era el moment adequat per presentar-me.  -Una vegada a l’Ajuntament, què és el que més t’ha sorprès?

-Com diem tots, el fet de comprovar que l’administració va molt lenta, sobretot si véns de l’àmbit privat, en què la tasca va més lleugera, aquí et trobes amb traves. En positiu diré que aquí veus que tens un camp molt ampli per canalitzar projectes i fer feina per al poble. Tens una responsabilitat a l’hora de prendre decisions, que t’ajuda a madurar molt. I, la part negativa, entre cometes, és la tramitació que retarda coses que un voldría avançar, o que penses que fa anys que van enrrere i després descobreixes certament per què van enderrerides; les coses no es poden arreglar d'un dia per l’altre. 
  -En aquest mandat, què és el que més t’agradaria aconseguir?

-El nucli de Capdepera no rebia inversions, que jo recordi, des de l’any 1983, amb la dotació de clavagueram, i ara s’ha fet una aposta forta al nucli de Capdepera. A Cala Rajada, com a nucli turístic per excel·lència, i tenint tots consciència que s’ha anat degradant i que al dia d’avui està en una situació greu, la meva il·lusió seria, almanco, deixar un projecte d’una nova Cala Rajada.  Es tracta de fer feina, i l’Associació Hotelera ja ens ha avançat una sèrie de documents amb els objectius sobre els quals creuen s’ha de treballar per fer una nova Cala Rajada. S’hi aconseguíssim per part de la Secretaria d’Estat de Turisme, que és la passa que ara donarem, un nou projecte, com s’ha demanat  a la platja de Palma i Calvià i que, de fet, totes les zones turístiques madures  reclamarem, perquè pensam que és de justícia, jo ja em quedaria content. Si es deixàs preparada una nova planificació a Cala Rajada per als propers vint o trenta anys -perquè la situació actual és desesperant, i com deiem abans, i això d'un dia per l’altre no s’arrelgla-; si quedàs al manco aquest projecte, per mi seria una satisfacció important.  -Com es veu el poble des del balcó de la Sala?


- Segueixo essent ciutadà, tot i que ara tenc una responsabilitat política. Aquest és un tràmit que haurien de passar tots els ciutadans per conèixer el que internament hi ha dins l’Ajuntament, ja que moltes vegades, amb molta raó,  reclamen coses a les quals no es pot donar una resposta immediata, tant per temes d’administració com per manca de recursos humans i materials. Al cap i a la fi,  els polítics estam de pas i tenim personal administratiu i técnic que, en certa manera,  és el que ens marca el camí o ens aconsella per on podem anar, i aixó, a vegades, costa fer-ho arribar al ciutadà. Des del balcó veus que hi ha una massa ciutadana que reclama solucions i tu ho voldries resoldre, peró molts de pics no pots.  És una experiència bona, que val la pena.