Què pensen els qui treballen a les farmàcies durant el confinament?
Farmàcia Sirer - Sancho
Avinguda Joan Carles I. 

 

Des de que va començar l’Estat d'Alarma, ens hem interessat per la tasca diària de tots aquells que es veuen implicats, de ple, en donar servei i per lluitar contra aquest virus i les hem volgut donar veu.

Avui és el torn de la Farmàcia de Sirer, que es declara una farmàcia amant dels tractaments naturals, especialitzada en dermocosmètica i medicina antiaging i també amb els serveis d'anàlisis clínics i biològics, nutrició personalitzada, auriculoteràpia, formulació magistral, spd, ajudes ortopèdiques, dermoanàlisis i anàlisis de paràmetres biològics amb química seca. Ja veis un seguit de possibilitats.

La farmàcia Sirer va néixer a l’octubre del 1996 a mans de n’Antònia Sirer, farmacèutica titular, de llavors ençà, la farmàcia ha passat d’estar situada a Son Moll, Sa Pedruscada i, a dia d’avui, la trobam a l’Avinguda Joan Carles I.

Antònia Sirer, gabellina d’arrel (de ca’n Rinyon) i persona entusiasta amb la seva labor diària, que en companyia de la seva filla n’Antònia Maria encapçalen l’equip humà de la farmàcia, que està format per dues farmacèutiques titulars (Antònia Sirer i Antònia Maria Sancho), un farmacèutic adjunt (Martin Petrik) i quatre tècnics en farmàcia (na Carme Ferrer, na Sara Casellas, na Laura Mujico i na Sílvia Hidalgo).

I ara més que mai, el principal objectiu, pel que fan feina cada dia, és per vetlar per la salut  de tots els familiars pacients, i sempre amb una rialla d’orella a orella.

 

- Diuen que sou uns dels nous herois socials. Què en penses d’això, i com ha canviat la vostra feina de llavors ençà?
- Realment no ens esperàvem que ens tinguessin tan en compte, però si ho pensam bé, la farmàcia és un establiment sanitari d’atenció primària, on la gent acudeix sense cita prèvia, per resoldre patologies lleus i trobar solucions als seus problemes de salut, i ara més que mai, per resoldre incerteses.
Tant els dies previs, com la primera setmana en que es va decretar l'Estat d'Alarma, va augmentar bastant la feina, perquè la gent volia comprar productes bàsics per a la farmaciola de casa. Ara que han passat un parell de setmanes la feina s’ha estabilitzat.
 
- En què ha canviat la feina des de llavors, hi ha més tensió o por, o altres problemes?
- La primera setmana, vàrem haver de cercar solucions per tal de garantir les mesures principals de seguretat: es varen instal·lar mampares per aïllar els mostradors i ferratines al terra per indicar la distancia de seguretat, s’ha extremat la neteja per tal de desinfectar la farmàcia i tots elements que hi ha dedins.Per altra banda hem hagut de cercar nous proveïdors diàriament, per trobar els productes més demandats: guants, mascaretes i gel hidroalcohòlic.
I com és normal, donar solució a tot ha estat una tasca que ha provocat tensió, ha estat un conjunt de circumstancies, sobretot a les primeres setmanes. Els pacients necessitaven informació en relació al comportament del virus, i també com prevenir-lo i el telèfon pràcticament sonava tot el dia.
Ara que ja han passat unes setmanes es nota com la població en general coneix els riscs de transmissió i les mesures de prevenció, no obstant, sempre hi ha excepcions.

- S’ha parlat molt de les dificultats a l’hora de reposar el material necessari de protecció, és així?
- Hi ha hagut molta falta dels principals productes de protecció: mascaretes, guants, gels hidroalcohòlics, esperit... De fet, ara que ja en van arribant no ens arriben les quantitats que ens agradaria per poder cobrir a tota la població, per exemple de les mascaretes no hi ha stock, a més, tot el producte arriba amb preus més cars que abans.- Ja has comentat les mesures de seguretat que s’han pres a la farmàcia, ha estat necessari posar ordre, perquè els compradors segueixin les normes bàsiques?
- La població, en general és conscient de la situació i sap que són necessàries les restriccions i les normes de seguretat que se’ls  proposa. A dia d'avui, tothom ja coneix les normes bàsiques i normalment no ho hem de recordar.

- Es va parlar que els primers dies, la gent feia aplec de medicaments per si de cas? Quins productes foren els primers que s’acabaren i vos falten?
- Les primeres setmanes, inclús abans del decret d’Estat d’Alarma, vàrem notar un increment en la demanda de productes de la farmaciola, sobretot paracetamol, termòmetres, a més dels productes de protecció comentats (gels hidroalcohòlics i les mascaretes), productes que s’acabaren de bon principi, i encara falten.

Ha canviat el "carro de la compra", es ven ara el mateix? I després de 15 dies?
- En relació als medicaments, no ha canviat gaire el "carro de compra", ja que la majoria de medicaments que es venen, són tractaments per a patologies cròniques. En referència als productes de prevenció, ha augmentat molt el seu moviment, de fet, la setmana passada vàrem rebre una partida de mascaretes FFP2 i varen volar literalment.
Els productes més demandats segueixen sent els de protecció. A part, la gent també cerca productes que augmentin les defenses i productes per purificar i desinfectar l’ ambient de casa.

- Es comenta que  ara venen a comprar més homes que dones, es cert? I també venen a comprar per si de cas sense necessitat?
- Venen per igual, el que si que es pot veure és que venen familiars de persones de risc a retirar la seva medicació.
Les primeres setmanes es notava com venien a comprar per si de cas. Actualment la gent ve quan ho necessita i amb el canvi de la data d’antelació de retirada de medicaments de la recepta electrònica (de 10 a 15 dies), moltes prescripcions ara es poden retirar juntes.

- Diuen que alguns venen a comprar més d’una vegada al dia, es cert? Que les deis?
- Exceptuant la retirada de qualque medicament que s’hagi hagut d’encomanar, la gent n’és conscient i no venen més d’una vegada al dia.

- I per acabar, què recomanaries a qui venen a comprar? 
- Que vetlin per la seva salut i per la dels seus familiars, segueixin les mesures de seguretat i surtin de casa el manco possible mentre continuï tot això.
A més volem enviar un missatge d’esperança perquè tard o prest tot això passarà. No ens podem estancar en la negativitat i necessitem protegir ara més que mai la nostra salut mental i sortir de tot això reforçats.
Volem donar un fort agraïment a més a tot el personal de protecció civil per la seva feina de desinfecció de la farmàcia i al poble en general, així com la gran animació que estan fent arribar a tota la població.


Moltes  gràcies per la vostra col·laboració i el vostre esforç...!!!