Víctor Ferragut, juntament Xisca Asensio , gestionen l’Escola Municipal de Música de Capdepera. És un servei de titularitat municipal gestionat a través d’una concessió administrativa per l’empresa Senza Cadenza SL des de l’any 2016. Quan se'ls adjudicà l'Escola de Música els vàrem fer una entrevista i ja comentàvem "Des de Cap Vermell us desitgem que el vostre engrescador projecte es faci realitat. Ens consta que estau fent un gran esforç personal en l'inici del nou curs escolar". I pel que veiem, en aquest darrers anys, ha hagut un gran canvi amb un bon nombre de projectes i activitats amb la finalitat d'engrescar els joves ( i no tan joves) músics, treballant des de la pròpia escola de música i en col·laboració amb altres entitats municipals. A més ha hagut un increment de l'oferta educativa.  Actualment compta amb, aproximadament, 280 usuaris i 15 professors. Cap Vermell sempre hem gaudit d'una molt bona col·laboració i per això ens preocupava com ha afectat el confinament en el desenvolupament de la classes.
Aquestes han estat les seves respostes.

- Com duis el confinament i la feina d'adaptar l'Escola de Música a la nova situació?
- A poc a poc s'ha anat normalitzant l'activitat de l'escola a distància i ara tot és una mica més tranquil i ordenat. La nostra activitat diària implica sessions col·lectives i individuals, que s'han hagut de reestructurar ràpidament per poder seguir realitzant les classes de la millor manera possible. Un dels majors problemes que hem tingut és la falta de previsió en l'actuació davant aquesta situació. Ningú va ser a temps a organitzar amb prou antelació les alternatives a l'ensenyament presencial, hem hagut d'anar reajustant sobre la marxa.

- Què ha suposat la crisi del Coronavirus i la prohibició de les classes presencials? Què heu fet per continuar la formació dels alumnes? 
- Suposo que com a tots els centres d'ensenyament, un canvi profund en el funcionament del centre, així com una immersió forçada a les noves tecnologies. En el nostre cas, les sessions individuals s'estan fent per videoconferència o bé a través de vídeos tutorials. D'aquesta manera mantenim un contacte continu i personalitzat entre l'alumnat i el professorat.
En el cas de les assignatures teòriques, ja fa dos cursos que s'havia implementat l’Aula Virtual, que permet a l'alumnat treballar des de casa. Aquesta eina l'hem complementada amb una de nova, el Classroom, així com videoconferències setmanals per tal d'aclarir dubtes i plantejar nous reptes.
En el cas dels conjunts, teatre musical o les sessions col·lectives dels més menuts, l'activitat diària és més complicada. En aquests casos el professorat va preparant materials audiovisuals per a tots aquells qui vulguin seguir gaudint de la música des de casa. Òbviament, les audicions i concerts s'han hagut de suspendre.

-Com ha estat la resposta del professorat a aquests canvis?
- Tots han fet un esforç considerable per tal d'adaptar-se al nou format de classes fent ús de les noves tecnologies. Durant els darrers cursos ja hem anat introduint canvis i millores en aquest sentit, però la situació requeria prémer l'accelerador i ficar-se de ple en una nova dinàmica pedagògica. S'ha de valorar molt positivament la capacitat d'adaptació que ha demostrat el professorat de l'escola.
Des de l'inici d'aquest confinament, l'equip docent del centre ha prioritzat finalitzar el curs. Hem descartat la suspensió de les classes perquè tothom qui desitgi continuar amb la formació musical ho pugui fer. Alhora, hem atès situacions familiars complicades, que han suposat que alguns alumnes no puguin acabar el curs per manca de mitjans econòmics o tecnològics.
El servei de l'Escola de Música de Capdepera depèn principalment de les quotes dels usuaris. Mantenir les classes ens obliga a restablir les taxes municipals. Tot i això, dins el poc marge pressupostari que tenim hem aplicat algunes bonificacions en determinades assignatures col·lectives.

-Com afecta laboral ment al professorat?
- La suspensió de classes presencials i les baixes d’alumnat que aquesta situació ha provocat han precipitat les reduccions en la jornada laboral del professorat. En la mesura del possible, farem que el professorat pateixi les mínimes conseqüències laborals.

-Una de les activitats que heu promogut per mantenir els joves ( i no tan joves) músics actius ha estat "Música al balcó", que ha tingut  prou seguiment. Com sorgí l'idea i com  la valores?
- Durant els primers dies de confinament vàrem veure que eren vàries les escoles que promogueren activitats similars. També algunes entitats locals ens contactaren per demanar-nos si ho posaríem en marxa. Tan bon punt l’activitat docent a distància va estar ben estructurada vàrem fer la primera convocatòria, que tingué molt bona acollida per part de tots els músics gabellins.

La cultura s’ha posat de manifest com un bé de primera necessitat per passar aquest confinament, un dels objectius d’aquestes convocatòries ha estat també potenciar la pràctica artística del nostre alumnat.
- Voldria aprofitar per agrair també a tots aquells músics gabellins que han compartit la seva música amb tots nosaltres. És una alegria veure’ns i escoltar-nos encara que sigui a través de les xarxes socials!


-Les escoles han hagut de "recrear-se" i adaptar-se a la nova situació per a dur a terme el tercer trimestres, a partir d'unes directrius  de la Conselleria. Com teniu organitzat aquest període, les classes, l'avaluació...? E
- Seguint les directrius de la Conselleria, tindrem en compte totes aquelles mostres d’avaluació del 1r i 2n trimestre a l’hora de fer la valoració de l’alumnat aquest 3r trimestre.
Hem de dir que la resposta al seguiment ha estat molt positiva per part de les famílies. També s’ha de tenir en compte que les característiques de la nostra activitat lectiva ens permeten fer el seguiment de manera gairebé personalitzada.


-Què li diries als veïns de Capdepera?
- Salut i molts ànims per a totes aquelles persones que estan patint aquesta crisi.
Per tal d’aportar el nostre granet d’arena en aquesta situació, voldríem recordar-vos que hem obert un blog recollint totes aquelles propostes artístiques que van sorgint durant aquest dies:
https://www.emmcapdepera.com/blog

-Víctor, vols afegir alguna cosa?
- Moltes gràcies pel vostre interès i per la feina que feis.


Com podeu comprovar l'Escola de Música i els seus professors han hagut de adaptar la seva feina a les noves circumstàncies, provocades per la suspensió de classes presencials i el confinament a casa.
No podem deixar de agraïr a Victor les seves respostes i esperem que torni certa normalitat, per poder seguir gaudint de la Música a Capdepera.