Els Ross foren una família nord-americana que vengué a Cala Rajada els anys 50. Vivien prop de Can March amb sortida al que ara és el passeig de cala Gat. Eren més que milionaris. Disposaven d'un servei de més de sis persones. Tot i ser metodistes col·laboraren econòmicament en la construcció de l'església de Cala Rajada. També pagaren el rellotge. Tenien dos fills i volien que s'integrassin al poble. Jugaven a futbol. L'home, mr. Ross, era afeccionat a la fotografia. A Espanya l'any 1952 encara no havien arribat les pel·lícules de 8mm en color. Els anys 60 la dona morí i tots tornaren als Estats Units. Fa vint anys, quan tornaren, deixaren aquests videos que Climent Garau digitalitzà i posà la música. 

Aquest vídeo és un testimoni únic de com eren les caretes i els vestits dels dimonis. 

Gràcies Mr Ross.