A la barra del Teatre es poden contemplar cinc parelles de dimonis ballant. Miguel Sarasate retrata el moviment a través del ferro i li dona aquesta tercera dimensió amb un conjunt de detalls que no les acabes. El públic que assistí al combat de glosadors quedà meravellat de la plasticitat dels moviments dels dimonis. No calia la música. Divendres a la presentació del llibre VERSOS PER CANTAR de Pere Orpí podrem tornar a contemplar aquestes escultures que recreen la vista i l'esperit. 

Petites meravelles que donen a pensar que l'artista si no té un pacte amb el dimoni ben segur que sap on se colga.

No vos ho podeu perdre!