Imprimeix
Categoria: Cultura
Vist: 1089

La Societat Arqueològica Lul·liana, juntament amb El Gall Editor, van presentar dimarts 25 el llibre “La lluita per la vida. Administració”, un interessantíssim estudi per donar resposta a una pregunta: per què a partir de la segona meitat del segle XIX la mortalitat a Mallorca era més baixa que a la resta d’Espanya i propera als països més avançats?Més de 10 anys d’estudi han facilitat el coneixement d’algunes de les causes que determinaren dit descens, al temps que han evidenciat la important funció de les administracions locals en temes de prevenció d’epidèmies, d’introducció del discurs higienista i de col·laboració amb entitats de la societat civil; especialment d’associacions mèdiques com la Real Acadèmia de Medicina de Mallorca i el Col·legi Mèdico-Farmacèutic, i del conjunt de congregacions religioses femenines que es varen fundar a Mallorca al llarg del segle XIX. Dirigit per Isabel Moll, catedràtica emèrita d’Història Contemporània de la Universitat de les Illes Balears, l’equip el completen Pere Salas-Vives, Joana Maria Pujadas-Mora i Eva Canaleta-Safont, tots ells doctors en Història Contemporània; el primer professor de la UIB, i les altres dues professores de la UAB.

A la presentació hi participaren tres dels investigadors (hi mancà Eva Canaleta-Safont), fent una meticulosa i molt descriptiva introducció el doctor Josep Bernabeu Mestre, catedràtic d’Història de la Ciència de la Universitat d’Alacant, i tancant l’acte el doctor Miquel Deyà, director general d’Educació, Personal Docent, Universitat i Recerca del Govern de les Illes Balears.