Crisi

per Joana Colom

 

 

A l’Ajuntament hi ha,

fa massa temps, crisi interna

i en minoria es governa.

Discussions, malestar,

pressuposts sense aprovar,

no hi ha consens, no hi ha acord...,

un diu dret, l’altre diu tort,

no es pot estar més així.

La solució és aquí:

que tots desset regidors

sentin al seu cor els colors

del poble que els va votar.

Sols així es podrà trobar

solució per al poble.

Tengueu tots actitud noble

i el poble ho agrairà.