Image

Sa piscina

Veig a ses “Xafarderies”
una cosa i no l’entenc.
Me pregunt, per un moment.
què mos costa, sa piscina?
Si ets gabellí o gabellina
i vagis o no a nedar,
sa butxaca has d’escurar
i pagar sa part que et toca.
No sé si he embullat sa troca
i m’ho haureu de disculpar.