El turisme en xifres (4)

Els 116 establiments hotelers son propietat de 86 grups empresarials. Agrupats en cinc categories, en funció del número de places de que disposen, veiem que el 59% de les empreses tenen en propietat menys del 1% de les places. El 22% posseeixen d’entre un 1% i un 2%. Un 10,5% de les societats disposen d’entre el 5% i el 3% de les places. Un 2,% d’empreses tenen entre el 3% i el 4% de les places. I, un 5,8% de empreses controlen el 27,8% del total de places.