El turisme en xifres (2)

 

El municipi compta amb 110 establiments hotelers dels quals, com es pot veure a la gràfica, n’hi ha 65 (62,2%) de menys de quatre estrelles sumant 5.616 places (29,2%). Els 38 de quatre places aporten 12.751 places (66,3%). Els cinc de cinc estrelles afegeixen les 854 places restants (4,4%).

 La mitja és de 178 places per establiment. Els de categoria inferior a quatres estrelles és de 86 p/e, els de quatre de 336 p/e i els de cinc 171 p/e.

 Emprant terminologia agrària podem dir que a Capdepera hi ha un minifundisme hoteler. Les conseqüències que se’n puguin desprendre les deixam per els anàlisi dels experts.

 

 Les places corresponents als tres agroturismes son 114, 20 son de l’establiment turístic d’interior i 84 dels dos hotels rurals.

 A més, compta el municipi, amb 3.418 places de lloguer turístic.