Imprimeix
Categoria: Collaboracions
Vist: 1657

 INTERNET JA RIVALITZA AMB LA TELEVISIÓ EN CONSUM DE MITJANS


Els principals mesuradors d'audiències ara mostren Internet com el mitjà  de major creixement. A Espanya, els joves de 16 a 24 anys naveguen ja més en Internet que veuen la TV durant la setmana.

Més de la meitat dels espanyols navega per Internet durant la setmana, i 8 de cada 10 utilitza connexió de banda ampla (un augment del 17% des de 2006)

Conclusions clau:
¨ 169 milions de persones utilitzen Internet a 10 països europeus: 17, 6 milions a Espanya.

¨ S'eleva l'ús d'Internet per part dels majors de 55 anys i de dones. A Espanya, es pot destacar que l'accés a Internet dels majors ha experimentat un creixement del 55% des de 2006.

¨ Els usuaris d'Internet europeus i espanyols empren de mitjana unes 12 hores per setmana a la xarxa i prop d'un terç (29%) naveguen més de 16 hores.

¨ Els usuaris europeus d'Internet accedeixen a la xarxa 5,5 dies per setmana. A Espanya se supera una mica aquesta mitjana|mitja amb 5,7 dies per setmana.

¨ Les xarxes socials són visitades pel 42% dels europeus mentre que els espanyols les utilitzen una mica més (47%).

¨ 8 de cada 10 europeus (inclosos els espanyols) es connecten a la xarxa a través de banda ampla.
Els joves prefereixen Internet a la televisió

Un significatiu grup de joves ha abandonat la televisió per Internet, el que ha repercutit en l'expansió de les xarxes socials. Tuenti és la xarxa que ha experimentat un major creixement exponencial a Espanya, per sobre de Fotolog. Les dues xarxes socials serveixen al cap i a la fi per al mateix, interactuar amb altres subjectes com ja vaig referir a l'anterior article.

La diferència és que Tuenti ha aconseguit l'èxit amb un altre tipus d'ingredients: aglutina un públic més jove que Facebook, els seus perfils no apareixen en cercadors i hi ha una aposta pel fenomen local, de fet l'empresa es defineix com una tecnològica espanyola.

El triomf de les xarxes socials no resulta casual, el novembre de 2007 un informe realitzat per l'EIAA (European Interactive Advertising Association), l'associació que agrupa els venedors de mitjans interactius a nivell europeu, ja apuntava el canvi de tendència: Internet és consumit més que la televisió pels joves de 16 a 24 anys.

Aquest mateix estudi assenyalava que el 47% dels enquestats utilitza alguna xarxa social a Espanya.

Les 10 activitats mes usuals a internet:
                                                                            Europa   Espanya
Entrar a la web
87%
89%
E-mail
81%
92%
Comunicar-se a xarxes socials
42%
47%
messenger
37%
65%
Baixar-se música
31%
58%
Escoltar la ràdio
31%
36%
Mirar TV, películ·les o vídeos
30%
43%
Notícies i comentaris
27%
20%
Compartir opinions a foros
26%
37%
Baixar-se películ·les, TV o video-clips
20%
52%