Es repartiran fullets informatius i dispensadors de bosses per excrements de cans per dur a les corretges dels cans.


RECORDAU:

En el cas dels cans, s'han de recollir els excrements, està prohibit permetre que faci miccions a les façanes, portes..., els cans que circulen s'han de dur subjectats amb corretges.

En el cas dels moixos es recorda, entre altres normes, que resta prohibit alimentar els animals a les vies públiques excepte les persones que comptin amb l'autorització corresponent i que tots els moixos que tinguin accés a les vies i espais públics han de ser esterilitzats i dur xip identificatiu.Amb la col·laboració d'usuaris del projecte millora, es faran rondes informatives pels passejos i es posarà una paradeta informativa el dimecres dia 25 de novembre al mercat de Capdepera i el dijous dia 26 de novembre a la plaça dels pins de Cala Rajada.