Activitats programades a Son Real pel mes d'octubre 2020.Algunes activitats són un dia concret, mentre que n'hi ha altres que les anirem repetint durant el mes segons la demanda.