Pagament de tributs en termini voluntari de l'Ajuntament de Capdepera corresponent a l'exercici 2020