Preinscripció de les escoletes.

-  A causa de l'Estat d'alarma derivat de la COVID-19, tots els tràmits administratius s'han de fer de manera telemàtica.
-  Per aquest motiu s'ha habilitat a la pàgina web de l'ajuntament tots els tràmits necessaris per a dur a terme la preinscripció de les escoletes municipals
 https://ajcapdepera.sedelectronica.es/dossier.0 i cercar el document <Preinscripció escoletes municipals>

- Si teniu qualque dubte, podeu cridar al telèfon 971 81 82 44. #Capdepera #CalaRajada
Preinscripción de las escoletas.

-  Debido al Estado de alarma derivado del COVID-19, todos los trámites administrativos se tienen que hacer de manera telemática.
-  Por este motivo se ha habilitado en la página web del ayuntamiento todos los trámites necesarios para llevar a cabo la preinscripción de las escoletas municipales
https://ajcapdepera.sedelectronica.es/dossier.0 y buscar el documento <Preinscripció escoletes municipals>

- Si tenéis alguna duda, podéis llamar al teléfono 971 81 82 44.