Imprimeix
Categoria: Convocatories
Vist: 1977
OFERTA FORMATIVA DEL CEPA ARTÀ
AULA DE CAPDEPERA
CURS 2016-2017
 


ENSENYAMENTS INICIALS. NIVELL I (ALFABETITZACIÓ)

Destinataris: majors de 18 anys sense estudis
Finalitat: Adquirir els coneixements bàsics en lectoescriptura i matemàtiques.
Lloc : IES Capdepera
Horari:  Dilluns, dimarts, dijous i  divendres  de 16:00 a 17:50h
Hores: 8 hores setmanals
Inici: 03/10/2016 Final: 16/06/2017
Preu: Gratuït
Documentació a aportar:  Fotocòpia DNI, passaport o targeta de resident, 1 foto carnet

CATALÀ. ACOLLIDA LINGÜÍSTICA /  NIVELL A2
Destinataris: Persones que no parlen català i volen millorar la seva competència lingüística i/o obtenir la titulació de Català A2
Finalitat:  Preparació per a les proves per obtenir elcertificat de la Direcció General de Política Lingüística.
Lloc : IES Capdepera
Hores: 3 hores setmanals
Horari: Dimarts 17:50-19:00  i dijous de 17:50 a 19:40h.
Inici: 04/10/2016 Final: fins a la data de la realització de la prova
Preu:15 € en concepte de material
 

TERMINI DE MATRÍCULA DELS CURSOS  DE L’AULA CAPDEPERA

D’acord amb les instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres d’educació de persones adultes, la matrícula i l’admissió en un centre d’educació de persones adultes s’ha de formalitzar per ordre d’arribada.
Els dies 14, 15, 21 i 22 de setembre
Horari:  dimecres  i dijous de 17:30 a 20:30 h
Lloc : L’aula d’adults  del poliesportiu  Es Figueral de Capdepera ( telf. 97156 42 89)

També es pot formalitzar la matrícula al CEPA Artà, consultar termini al final del document
Informació: CEPA ARTÀ, C/ Pere Amorós nº4 , Artà ( IES Llorenç Garcías i Font)
Tel. 971 82 93 00  
www.cepaarta.cat

 

OFERTA FORMATIVA DEL CEPA ARTÀ CURS 2016-2017

ESPA (Educació Secundària per Persones Adultes)

Destinataris: persones majors de 18 anys o a persones que compleixin aquesta edat dins l’any natural en què es matriculen, o majors de 16 anys amb un contracte labora.
Finalitat: Obtenir  del títol de graduat en educació secundària obligatòria
Lloc: CEPA Artà/ Institut Llorenç Garcías i Font
Horari: De dilluns a divendres de 16.30 a 21.30h
Hores: 20  hores setmanals. Els cursos són quadrimestrals.
Primer quadrimestre:
Inici: 03/10/2016 Final: 10/02/2017
Segon quadrimestre: Inici: 20/02/2016 Final: 22/06/2017
Preu: 30 € en concepte de material
 

3r i 4t d’ESPA matinal (Educació Secundària per Persones Adultes) a l’aula de Son Servera

Destinataris: persones majors de 18 anys o a persones que compleixin aquesta edat dins l’any natural en què es matriculen, o majors de 16 anys amb un contracte laboral. 
Finalitat: Obtenir  del títol de graduat en educació secundària obligatòria
Lloc: Escoles Velles, Son Servera
Horari: De dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9:00 a 14:00
Hores: 20  hores setmanals. Els cursos són quadrimestrals.
Primer quadrimestre:
Inici: 03/10/2016 Final: 10/02/2017
Segon quadrimestre:
Inici: 20/02/2016 Final: 22/06/2017
Preu: 30 € en concepte de material
Documentació a aportar: Fotocòpia DNI, llibre d’escolaritat, certificat de notes o títol de Graduat Escolar i 1 foto carnet.
 

PREPARACIÓ PER A LES PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT PER A MAJORS DE 25 ANYS (Accés UIB).

Destinataris: Persones majors de 25 anys o que els compleixen l’any en que es fa la prova
Finalitat:Preparació per a les proves d’accés a  la UIB
Lloc: CEPA Artà/  Institut Llorenç Garcías i Font
Hores: màxim 13h setmanals.
Horari: De dilluns a dijous dins la franja de 16.30 a 21.30h
Inici: 03/10/2016  fins a la data de la realització de la prova
Preu: 10€  per mòdul en concepte de material
 

CATALÀ. NIVELL B2

Destinataris: Persones que parlen català i volen obtenir la titulació de Català B2
Finalitat:  Preparació per a les proves per obtenir elcertificat de català de la Direcció General de Política Lingüística.
Lloc: CEPA Artà / Institut Llorenç Garcías i Font
Hores: 2 hores setmanals
Horari: Dimarts de 16:30 a 17:25h i divendres de 18:20-19:15h
Inici: 04/10/2016 Final: fins a la data de la realització de la prova
Preu:  15€ en concepte de material
 

CATALÀ. NIVELL C1

Destinataris: Persones que parlen català i volen obtenir la titulació de Català C1
Finalitat:  Preparació per a les proves per obtenir elcertificat de català de la Direcció General de Política Lingüística.
Hores: 3 hores setmanals
Lloc: CEPA Artà/ Institut Llorenç Garcías i Font
Horari: Dimecres de 16:30-17:25 i Dijous de 16:30- 18:20
Inici: 05/10/2016 Final: fins a la data de la realització de la prova
Preu: 15€ en concepte de material
 

ANGLÈS I

Destinataris: persones sense coneixements d’anglès o amb coneixements molt bàsics que vulguin millorar la competència en aquesta llengua. El curs correspon a un nivell A1 del MECR
Finalitat: adquirir coneixements bàsics de la llengua tant a nivell oral com escrit.
Hores:  3 hores setmanals
Horari: Dilluns i dimecres de 16:30 a 17:50h
Inici: 03/10/2016 Final: 14/06/2017
Preu: 15€ en concepte de material
 

ANGLÈS II

Destinataris: persones amb coneixements bàsics d’anglès . El curs correspon  a un nivell A1+ del MECR
Finalitat: Millorar la competència comunicativa en anglès i/o preparació per a les proves lliures de l’EOI.
Hores:  3 hores setmanals
Horari: Dilluns i dimecres de 18:00 a 19:20
Inici: 03/10/2016 Final: 14/06/2017
Preu: 15€ en concepte de material
 

ANGLÈS III 

Destinataris: persones amb coneixements elementals d’anglès.  El curs correspon  a un nivell A2/A2+ del MECR
Finalitat: Millorar la competència comunicativa en anglès i/o preparació per a les proves lliures de l’EOI.
Hores:  3 hores setmanals
Horari: Dilluns i dimecres de 19:30 a 20:50h
Inici: 03/10/2016 Final: 14/06/2017
Preu: 15€ en concepte de material
 

ALEMANY I

Destinataris: persones sense coneixements d’alemany. El curs correspon  a un nivell A1 del MECR
Finalitat: adquirir coneixements bàsics de la llengua tant a nivell oral com escrit
Hores:  3 hores setmanals
Horari: Dilluns i dimecres de 17:00 a 18:30h 
Inici:  17/10/2016 Final: 31/05/2017
Preu: 15€ en concepte de material
 

ALEMANY II

Destinataris: persones amb coneixements bàsics d’alemany. El curs correspon  a un nivell A1+ del MECR
Finalitat: Millorar la competència comunicativa en alemany i/o preparació per a les proves lliures de l’EOI
Hores:  3 hores setmanals
Horari: Dilluns i dijous de 18:30 a 20:00h
Inici 17/10/2016 Final: 29/05/2017
Preu: 15€ en concepte de material
 

ALEMANY III

Destinataris: persones amb coneixements bàsics d’alemany i volen millorar les seves destreses comunicatives en contextos com hotels, restaurants i tendes  turístiques, etc. El curs correspon  a un nivell A2 del MECR
Finalitat: Millorar la competència comunicativa en alemany sobretot a nivell oral.
Hores:  2 hores setmanals
Horari:  Dimecres de 18:30 a 20:30h
Inici: 19/10/2016 Final: 31/05/2017
Preu: 15€ en concepte de material

 

INFORMÀTICA INICIAL. Iniciació al maneig de l’ordinador, processador de textos, internet i correu electrònic bàsic

Destinataris: persones sense coneixements d’informàtica o amb un nivell molt elemental interessades a iniciar-se o ampliar els seus coneixements en el camp de les noves tecnologies de la informació i la comunicació.
Finalitat: Oferir una formació bàsica a nivell d’usuari.
Hores: 2,5 hores setmanals
Horari: Dilluns  i dimecres de 17:30 a 18:45h
Inici:  17/10/2016 Final: 31/05/2017
Preu: 15€
 

INFORMÀTICA BÀSICA. Maneig de l’ordinador,  Internet i correu electrònic, tractament d’imatges, creació d’àlbums digitals... segons les preferències de l’alumnat

Destinataris: persones amb un mínim de  coneixements d’informàtica  interessades a  ampliar els seus coneixements en el camp de les noves tecnologies de la informació i la comunicació.
Finalitat: Oferir una formació bàsica a nivell d’usuari.
Hores: 2,5 hores setmanals
Horari: Dilluns i dimecres de 19:00 a 20:20h
Inici:  17/10/2016 Final: 31/05/2017
Preu: 15€

TALLER CONÈIXER ARTÀ. Donar els fonaments per conèixer i interpretar els elements del patrimoni natural i històric del municipi artanenc, la seva singularitat i les seves característiques. Es tracta de coneixements bàsics que permetran als assistents  identificar els trets fonamentals del medi físic i natural així com les diferents fases històriques del nostre passat amb especial atenció a l’estudi i la descripció de les restes arqueològiques i monumentals.
Curs impartit per l’historiador Jaume Alzina
Hores: 2 hores setmanals
Horari: Dimecres de 18:00 a 20:00h
Inici: : 05/10/2016 Final: 14/06/2017
Preu: 15€

VOLUNTARIAT LINGÜÍSTIC/ PARELLES LINGÜÍSTIQUES 

Aquest any com a novetat  posam a la vostra disposició un servei de voluntariat lingüístic per oferir-vos la possibilitat d’ajudar a altres en l’aprenentatge i la pràctica de la vostra llengua materna, a l’hora que també oferim la possibilitat per practicar una llengua diferent a la materna.
Us podeu apuntar en el moment de la matrícula a la llista corresponent i us avisaran per fer una reunió que servirà de punt de trobada i partida per a tots els participants; tant si voleu compartir amb altres la vostra llengua, com si voleu practicar una llengua diferent a la vostra.

PROVES DE COMPETÈNCIES CLAU 

El CEPA Artà és centre avaluador de les proves de competències clau de nivell 2 i 3, que permeten accedir als certificats de professionalitat. Les convocatòries que tindran lloc aquest curs són:
4 i 5 d’octubre de 2016
12 i 13 de desembre de 2016
30 i 31 de gener de 2017
3 i 4 d’abril de 2017
3 i 4 de juliol de 2017

La matrícula per a les proves la podeu realitzar tant al centre com a les oficines del SOIB
Per a més informació podeu dirigir-vos al SOIB o consultar la pàgina web del SOIB seguint aquest enllaç
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2558995&coduo=1464&lang=ca

 
DOCUMENTACIÓ A APORTAR A L’HORA DE FER LA MATRÍCULA

Per estudis d’ESPA: Fotocòpia DNI, passaport o targeta de resident, 1 foto carnet i llibre d’escolaritat o títol de graduat escolar o certificat de notes.
Per a la resta d’ensenyaments: Fotocòpia DNI, passaport o targeta de resident, 1 foto carnet.
Informació: CEPA ARTÀ, C/ Pere Amorós nº4 ,Artà ( IES Llorenç Garcías i Font)
Tel. 971 82 93 00
www.cepaarta.cat

 

TERMINI DE MATRÍCULA DELS CURSOS  DEL CEPA ARTÀ

D’acord amb les instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres d’educació de persones adultes, la matrícula i l’admissió en un centre d’educació de persones adultes s’ha de formalitzar per ordre d’arribada

CURSOS ANUALS i 1r QUADRIMESTRE

Antics alumnes:  del  5 al 12 de setembre de 2016
Nous alumnes:   del 13 al 27 de setembre de 2016
Horari: De dilluns a divendres de 17:30 a 20:30h
Els dimarts també d’11:30 a 13:30h
 

2n QUADRIMESTRE

Tots els alumnes: del 13 al 17 de febrer de 2017
Horari: De dilluns a divendres de 17:30 a 20:30h
Els dimarts també d’11:30 a 13:30h
 

IMPORTANT: Els cursos que no tinguin suficient matrícula per poder-se impartir seran anul·lats