Imprimeix
Categoria: Convocatories
Vist: 1172
SESSIÓ ORDINÀRIA AJUNTAMENT PLE CONVOCATÒRIA

EXP. NÚM: 35AG/16 
DATA: DIJOUS, dia 3/MARÇ/ 2016. 
HORA: 20:00h
LLOC: Saló de Plens de la Casa Consistorial. ORDRE DEL DIA

I.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR 04.02.16.

II.- EXP. INTER NÚM.2/2016: MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DEL CENTRE DE DIA.

III.- EXP. INTER NÚM. 3/2016: MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS.

IV.- EXP. NÚM. 33AG/2016: DECLARACIÓ DE SERVEI ESSENCIAL DE L’AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

V.- EXP. NÚM. 4SAL/2016: PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ANNEX DE CONEIXEMENTS DEL CATALÀ DEL REGLAMENT MUNICIPAL DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA DE L’AJUNTAMENT DE CAPDEPERA.

VI.- EXP. 37AG/2016: PROPOSTA DEROGACIÓ REGLAMENT SEGONA ACTIVITAT POLICIA LOCAL I APROVACIÓ NOU REGLAMENT.

VII.- EXP. NÚM. 1SS-04/2012: MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT INTERN DEL CENTRE DE DIA I CONTRACTE ASSISTENCIAL

VIII.- EXP. NÚM. 31AG/2016: PROPOSTA GRUP MUNICIPAL MES PER CAPDEPERA: DECLARACIÓ MUNICIPI OPOSAT A LES PROSPECCIONS D’HIDROCARBURS A LES ILLES BALEARS.

IX.- EXP. NÚM. 32AG/2016: PROPOSTA GRUP MUNICIPAL MES PER CAPDEPERA: SUPORT A LA PRESENTACIÓ D’AL·LEGACIONS RELATIVA A LA DECLARACIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL DEL PROJECTE PROMOGUT PER L’EMPRESA SPECTRUM GEO LIMITED A LES ILLES BALEARS.

X.- EXP. NUM. 34AG/2016: PROPOSTA GRUP MUNICIPAL MES PER CAPDEPERA: INCLUSIÓ DE CLÀUSULES SOCIALS, LABORALS I D’AIGUALTAT EN A CONTRACTACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CAPDEPERA I LES SEVES EMPRESES I ÒRGANS AUTÒNOMS.

XI.- EXP. NÚM. 1SS-05/2016: DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DEL 08 DE MARÇ, DIA INTERNACIONAL DE LA DONA.

XII.- DECRETS I RESOLUCIONS.

XIII.- PRECS I PREGUNTES.


Capdepera, 25 de febrer de 2016.
El Batle, Rafel Fernández Mallol.