Imprimeix
Categoria: Convocatories
Vist: 1472
Obert el termini d'inscripcions a les proves de certificats de Català.
Gener 2016  Segons la Resolució de la directora general de Política Lingüística de 30 d’octubre de 2015 per la qual es
convoquen les proves de gener de 2016 per obtenir els certificats de català dels nivells A2, B1, B2, C1,
C2 i llenguatge administratiu
 que expedeix la Conselleria de Participació, Transparència i Cultura

El termini d'inscripció és: del 3 al 17 de novembre (ambdós inclosos).

Formes d'inscripció:

- Presencial a algun dels llocs habilitats a l'efecte (Ajuntament de Son Servera o de Manacor).
- Telemàtica a través del web al web de la Direcció General de Política Lingüística (<http://dgpoling.caib.cat>)
A més, la inscripció també es pot formalitzar d’acord amb el que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.