EXP. NÚM: 199AG/13
DATA: DIVENDRES, dia 29/NOVEMBRE/ 2013.
HORA: 13:00 h
LLOC: Saló de Plens de la Casa Consistorial
ORDRE DEL DIA

I.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ 7.11.13.

II.- EXP. INTER NÚM. 63/2013: REVOCACIÓ LLISTES COBRATORIES IAE 2013.

III.- EXP. INTER NÚM. 64/2013: MODIFICACIÓ PRESSUPOST CRÈDIT EXTRAORDINARI: INTERESSOS FOMIT.

IV.- EXP. INTER NÚM. 65/2013: MODIFICACIÓ PRESSUPOST CRÈDIT EXTRAORDINARI: COMPRA VEHICLE HONDA ACCORD.

V.- EXP. INTER NÚM. 67/2013: MODIFICACIÓ PRESSUPOST TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT.

VI.- EXP. INTER NUM. 70/2013: MODIFICACIÓ PRESSUPOST TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT.

VII.- EXP. INTER NÚM. 71/2013: MODIFICACIÓ ORDENANÇA SISTEMES PAGAMENT ESPECIALS.

VIII.- EXP. INTER NÚM. 72/2013: MODIFICACIÓ PRESSUPOST SUPLEMENT DE CRÈDIT(ESCOLETES).


Capdepera, 27 de novembre de 2013.

El Batle,

Rafel Fernández Mallol.