Imprimeix
Categoria: Comunicats
Vist: 880
Sobre la moció presentada en el darrer ple reclamam que el govern central exoneri o redueixi imposts i quotes de la Seguretat Social a qui més està patint la crisi.En el passat Ple celebrat el 4 de febrer Més per Capdepera va dur a debat la moció que vos presentam, la qual va sortir aprovada, i on reclamam que el govern central exoneri o redueixi imposts i quotes de la Seguretat Social a qui més està patint la crisi. Aquesta greu crisi social i econòmica causada per la COVID afecta amb major virulència les Illes Balears, per la seva dependència del turisme. Milers de petites empreses, autònoms i treballadors es troben en una situació límit.

L'Estat és qui recapta la major part dels imposts i el que té major capacitat per aconseguir fons econòmics o endeutar-se. Les Illes Balears són la comunitat més afectada econòmicament, i pensam que mentre molts d'ajuntaments estan bonificant les seves taxes i imposts, o bé estan utilitzant els seus romanents per a oferir ajudes a empreses i autònoms, el govern central ha quedat enrere en aquest sentit. Una comunitat que ha estat sempre solidària hauria de rebre ara una major atenció.

 A tot això hi hem d'afegir l'infra-finançament històric d'aquesta terra, que rep molt menys del que aporta. Per això vàrem presentar aquesta moció, juntament amb la resta d'agrupacions, en la qual reclamam al govern espanyol que exoneri o redueixi les quotes de la Seguretat Social o de la liquidació d'IVA a les petites empreses i autònoms que més estan patint els efectes d'aquesta crisi sanitària i econòmica.Text de la moció presentada de Més per Capdepera i aprovada en el Ple de 8 de febrer de 2021:El grup municipal de MÉS PER CAPDEPERA a l'Ajuntament de Capdepera presenta a la consideració del Ple la següent MOCIÓ relativa a

MOCIÓ EXONERACIÓ DELS IMPOSTOS DE L’ESTAT A AUTÒNOMS I EMPRESES AFECTADES PER LA CRISIS.

La propagació de la COVID-19 ha desembocat en una crisi sanitària mundial amb repercussions molt notables en l’àmbit de la salut, però també amb fortes conseqüències de caire social i econòmic. De fet, davant la severitat i incidència del brot, moltes de les mesures de contenció han provocat una frenada brusca de l’activitat productiva, que ha mantingut l’economia en estat d’hibernació durant uns mesos. El confinament i la paralització de l’activitat econòmica derivats de la crisi sanitària també han tingut fortes conseqüències en el mercat laboral que s’han materialitzat en el tancament de petites empreses, la destrucció de llocs de feina, no renovació de contractes o no realització de noves contractacions.

En el cas concret de les Illes Balears, La COVID-19 també ha posat de manifest la vulnerabilitat del nostre model econòmic. Així, entre les febleses estructurals més vinculades al model productiu cal destacar l’elevada dependència del turisme i sectors vinculats; la precarietat del mercat laboral, la major vulnerabilitat financera de les empreses petites davant de xocs econòmica i l’excessiva dependència dels mercats exteriors.

En aquest context i si bé tots els indicadors econòmics coincideixen a advertir que la crisi del coronavirus serà letal per a l'economia en general, ho serà més per a aquelles que depenen de sectors tan canviants com el turístic. Aquest és el cas de l'economia de les Illes Balears que, lluny d'assentar-se sobre pilars industrials, el seu pes descansa sobre el sector turístic i el de serveis.

Davant aquesta situació, el sector públic ha de tenir un paper actiu en la recuperació econòmica i actuar com a palanca transformadora. No obstant això, el paper del govern espanyol i l’excessiva confiança en els fons europeus ha deixat de costat petites empreses i autònoms que no han rebut els ajuts necessaris posant en perill la supervivència de moltes famílies.

Atenent a que l’Estat és qui cobra la major part d'impostos, en atribució de les seves competències, és a les seves mans ajudar de manera directa i sense defugir de les seves responsabilitats. Més si tenim en compte que al llarg de la història, les Illes Balears han aportat a l’Estat molt més del que han rebut, pagant els capritxos de la resta.

Per tot això el grup municipal de MÉS per Capdepera proposa:

  1. L’Ajuntament de Capdepera insta al govern espanyol a exonerar de les quotes de la Seguretat Social i de la liquidació d’IVA en cas de ser favorable a l’Estat als treballadors autònoms que la seva activitat s’hagi vist aturada degut a l’entrada en vigor de les mesures sanitàries establertes dins nivell 4 i posteriors.
  2. L’Ajuntament de Capdepera insta al govern espanyol a exonerar de les quotes de la Seguretat Social i de la liquidació d’IVA en cas de ser favorable a l’Estat a les empreses, de menys de 50 treballadors i un màxim de 10 milions d’€ de facturació, que la seva activitat s’hagi vist aturada degut a l’entrada mesures sanitàries establertes dins el nivell 4 i posteriors derivades.
  3. L’Ajuntament de Capdepera insta al Govern de les Illes Balears a cercar l’instrument jurídic per tal que els ajuntaments puguin exonerar les taxes municipals als sectors afectats per les restriccions d’activitats aprovades pel Govern de les Illes Balears i afectats per la crisis econòmica derivada de la crisis sanitària del covid-19.
  4. L’Ajuntament de Capdepera insta al govern espanyol a estudiar amb els agents econòmics de les Illes Balears i el Govern de les Illes Balears línies d’ajudes que pugui finançar per les empreses de les Illes afectades per les restriccions sanitàries.

                                                                         
Capdepera, 21 de gener 2021

Grup municipal Més per Capdepera,
la portaveu,

Núria Garcia Caballeria