Imprimeix
Categoria: Comunicats
Vist: 958

"L’eliminació d’arbrat i zones verdes en els diferents nuclis urbans del municipi s’ha convertit en un perillós costum en els darrers anys”.

 

 

Més per Capdepera ha mostrat la seva preocupació per aquest fet i així ho ha manifestat en diferents comissions informatives i plens en els darrers anys.

Podem entendre la tala d’exemplars malalts, afectats per alguna plaga, que presentin una inclinació amb alta possibilitat de caure o que donin greus i continuats problemes a habitatges. I ens agradaria creure que en la totalitat dels casos no hi havia alternativa.

Consideram preocupant que no es plantegin altres accions abans de tallar els arbres. Pensam que alguns exemplars podrien haver quedat allà mateix després d'adequar el seu entorn o amb la tala d'una part de les seves branques.

Sigui com sigui es van eliminant arbres i zones verdes dels nostres carrers, amb soques que a més es converteixen en un perill afegit a les voravies aixecades per les arrels de l’arbre tallat. Durant mesos continuen les voravies rompudes, el paviment aixecat i les soques dificultant el trànsit de vianants.

Amb independència del motiu pel qual un arbre es talla, el que és del tot inadmissible  es que no es substitueixi per un nou exemplar i no s’arregli la voravia en la major brevetat possible.

Els pins han format part de la fisonomia del nostre poble des de sempre, és un dels nostres atractius. La imatge de Cala Rajada, com de la totalitat del municipi, va unida als pins. El nostre pinar es una senya d’identitat que no ens podem permetre el luxe de perdre. Sense arbrat que doni ombra, a l’estiu els carrers seran forns pels quals ningú voldrà passejar.

Actualment patim una trista manca de vegetació a molts de punts del municipi, o bé falta de manteniment i cura dels jardins i parterres, com ara a l’autovia Joan Carles I, al passeig de les Atzavares o al carrer de Cala Agulla, per posar alguns exemples.

També hem insistit en la necessitat de crear un catàleg d’arbres del municipi, de manera que els exemplars més peculiars o valuosos quedin registrats i protegits. 

A la darrera comissió informativa el regidor de Medi Ambient ens va informar de la replantació de 10 arbres en data pròxima. Valoram que es comencin a donar passes en aquest tema, però 10 exemplars suposen una quantitat del tot insuficient. Es replantaran alguns exemplars de pins a la Plaça dels Pins i ullastres en el carrer de sa Gatova de sa Font de sa Cala per suplir palmeres que es varen tallar afectades pel becut.

Una altra quantitat, parlam d’uns 180 exemplars de diferents espècies, queden de moment a l’espera, doncs entraran dins el plec de condicions per obtenir la concessió de manteniment de jardins i zones verdes.

Demanam que aquesta promesa no es quedi en això, en una promesa, i es comenci a valorar com cal la vegetació que hauria d’estar present a la major part de carrers i passejos del municipi. Mentres tant Més per Capdepera seguirà insistint i reclamant espais urbans més verds i més amables per a les persones.

 

                                                                       Més per Capdepera