Es Castell de Capdepera
a tots volem animar
a ca vostra heu de quedar
per al COVID fer barrera
per al COVID fer barrera
a ca vostra heu de quedar
es Castell de Capdepera
a tots volem animar.

Mira per on, tenc ballera,
mira per on, tenc ballera,
mira per on, ballaré.
confinat i amb sortiguera
una jota et cantaré.

Enguany per Sant Bartomeu,
farem una gran ballada,
gaudireu de sa vetlada
no importa vos preocupeu
no importa vos preocupeu
gaudireu de sa vetlada
Enguany per Sant Bartomeu,
farem una gran ballada.

Ara farem sa darrera,
ara farem sa darrera,
sa darrera i no en cant més,
hem espassat sa cantera
i també s’avorriment.


Agrupació de Ball de Bot Castell de Capdepera

Lletra: Joan Campins Melis,
Música "sa carritxera",
Vídeo-muntatge: Toni Melis Fajardo