Imprimeix
Categoria: Comunicats
Vist: 574
Més per Capdepera donarà suport incondicional a l’equip de govern si decideix suspendre, reduir proporcionalment o bonificar taxes i preus públicsDavant la propagació del virus Covid-19 l'acció prioritària de les administracions ha de ser a dia d’avui la de preservar la salut de les persones. Per tant, s’han de posar tots els mitjans a disposició del personal sanitari i complir sense excuses el confinament general.

Un cop controlat l’aspecte sanitari, sabem que vendran moments difícils, econòmicament i socialment. El nostre mercat laboral depèn quasi en exclusiva del turisme, precisament un dels sectors que es veurà més afectat. Ens preocupa la situació de molts de treballadors, però també la de petites empreses, autònoms i comerços de proximitat, els quals aquest estiu veuran reduïts els seus ingressos.

Davant aquesta situació, els ajuntaments han d'utilitzar totes les eines que tenguin al seu abast per fer front a la situació d'emergència social que afectarà la població més vulnerable. En aquest sentit l'equip de govern obtindrà el nostre recolzament per dotar els recursos de serveis socials amb la quantitat suficient per fer front a les necessitats que es presentaran, ja sigui amb recursos provinents de romanents de tresoreria o bé provinents d'altres partides del pressupost. 

Per altra banda entendríem que l'equip de govern es plantejàs, de forma consensuada, la suspensió, bonificació o reducció proporcional, mentre duri l’aturada de l’activitat, d’aquelles taxes i preus públics que sí depenen dels consistoris, com ara les d’ocupació de via pública de bars i restaurants o paradetes de mercats, o bé de les corresponents a la prestació de serveis municipals -instal·lacions esportives, escoletes, Escola de Música, etc.- En aquests darrers casos podria ser possible la suspensió del pagament o retorn de la quantitat proporcional de la taxa o preu satisfet, mentre que en altres casos, com ara la taxa de fems, que hauria d'incrementar-se un 30% segons el pressupost d'enguany, cal esperar als informes d'intervenció per saber si la reducció o graduació d'aquest augment es pot fer enguany o si bé s'ha d'esperar al pròxim exercici, atès que la taxa es merita el primer dia de l'any. 

També caldrà segurament un pla potent d'ajuda i promoció del petit comerç del municipi, un pla dotat econòmicament. En qualsevol dels casos, qualsevol iniciativa de reducció, suspensió o bonificació de taxes i preus públics, o d'ajuda al petit comerç, obtindrà el suport incondicional de Més per Capdepera. Són moments d'arribar a consensos entre totes les forces polítiques.

Sabem que no hi ha miracles i que qualsevol renúncia a un ingrés previst s’ha de mirar de cobrir per altres bandes. Més enllà de poder disposar d'altres partides pressupostàries que no s'acabaran executant, és imprescindible que el govern central modifiqui de seguida la regla de despesa dels ajuntaments i permeti utilitzar el 100% dels romanents, sense condicions. Seria una vergonya que en temps de crisi social i econòmica no es posin en mans dels consistoris tots els recursos disponibles. 


Més per Capdepera