Pel que fa al comerç local sostenible, la Fundació ParcBit ens ha remès un enllaç d'un el mapa de comerç eletrònic de les Illes Balears on hi formen part prop de 350 negocis locals, 3 de cada 4 dels quals disposen de pàgina web.Clica el mapa per accedir al servei.