Amb les darreres pluges hem detectat la reproducció del calàpet (Bufotes balearicus) al Parc de Llevant. Aquest amfibi crepuscular de pell rugosa no és molt abundant al Parc de Llevant i s'ha vist molt afectat durant les darreres dècades per la desaparició de molts dels seus punts de reproducció vinculats a les activitats agrícoles i ramaderes (piques, safareigs, aljubs, basses...) a les Balears.
 
El seguiment anual d'aquest animal que fem al Parc de Llevant ens dóna una idea de quin és el seu estat de conservació i ens permet realitzar actuacions amb la finalitat d'afavorir la seva preservació. Són especialment valuoses en aquest sentit les observacions aportades per part dels veïnats del Parc Natural d'aquest amfibi que és ben conegut per la gent del camp.