Imprimeix
Categoria: Comunicats
Vist: 653
“Més per Capdepera ha presentat una sèrie de propostes per a millorar el pressupost de l’ajuntament per a l’any 2020
Més per Capdepera ha presentat una sèrie de propostes per a millorar el Pressupost 2020 de l’Ajuntament de Capdepera. Tot i que l’equip de Govern no necessita ningú més per a treure’ls endavant, des de Més hem cregut oportú fer algunes propostes.

La primera de totes, com ja vàrem indicar en el seu dia, és la de no repercutir en el contribuent tot l’augment del cost del servei de recollida de fems. Fa cosa d’un mes l’equip de Govern va acordar pujar la taxa un 30 %, mentre que des del nostre grup pensam que hi ha marge perquè l’Ajuntament assumeixi amb recursos propis una part més important d’aquest sobrecost, sobretot en un moment en què s’ha reduït deute. En definitiva, es tractaria de no elevar tant la partida d’ingressos per taxes.

Una altra partida que vol refer Més per Capdepera és la referent a la redacció de les noves normes subsidiàries, del tot insuficient. Tampoc hi ha cap partida per fer els catàlegs de patrimoni i camins públics. Essent com som un dels pocs municipis sense aquests instruments aprovats, resulta decebedor que no s’hi dediqui un sol euro. Almanco es necessita una quantitat global de prop de 200.000 € per a redactar tota aquesta normativa.

D’altra banda, tampoc hi ha cap partida per a la implantació d’energies sostenibles, malgrat haver-se aprovat una relació de mesures contra el canvi climàtic en un dels darrers plens. Per exemple, no hi ha cap previsió per a instal·lar plaques solars a cap edifici municipal. Tampoc hi ha cap partida per a la substitució de l’arbrat que s’està tallant en els nostres nuclis urbans ni per a l’execució de les zones enjardinades del passeig marítim, les quals aniran a compte de l’ajuntament.

Un altre dels aspectes que crida més l’atenció és la manca d’inversions. Tot i haver eixugat el deute, les úniques infraestructures que contemplen els pressuposts són les obres d’embelliment de les avingudes de sa Font de sa Cala i Canyamel, les quals es paguen gairebé en la seva totalitat amb diners de la borsa de places de la Conselleria de Turisme. Per tant, els recursos propis que es destinen a inversions són ínfims. Cap menció a inversions que es varen descartar l’any passat com ara s’Escorxador o els anhelats carrils bici. Resulta curiós que el Govern central anunciàs fa poc mig milió d’euros per a carrils bici a Capdepera però que en el pressupost local no se’n faci menció.

Pel que fa als aspectes positius, hem de destacar l’augment de la partida de serveis socials i d’algunes referides a manteniment d’asfalt i aceres. En tot cas, tot dependrà de la capacitat de l’equip de govern d’executar les despeses previstes i fer efectiu allò promès. Si prenem com a referència els darrers exercicis, aquests comptes sofriran multitud de canvis i modificacions per fer front en molt de casos a la manca de previsió, mentre que bona part de les partides no es gastarà o no s’exhauriran en la seva totalitat. Aquest fet, la manca d’execució del pressupost, té efectes negatius, no tan sols en els serveis i les infraestructures, sinó també en el càlcul de la regla de despesa, en el marge per fer futures inversions i en l’acumulació de diners dins un calaix sense poder gastar.

 

Més per Capdepera