Imprimeix
Categoria: Comunicats
Vist: 1184

“Més per Capdepera ha presentat al·legacions al projecte de reforma del Passeig Marítim de Cala Rajada atès que elimina totes le zones verdes i acaba amb el seu caràcter únic”
Més per Capdepera ha presentat al·legacions al projecte de reforma del Passeig Marítim de Cala Rajada dins el termini d'exposició pública. En primer lloc, la formació ecosobiranista lamenta que el projecte elimini la pràctica totalitat de zones verdes que actualment formen part del passeig, fins a 642 m2, aspecte que Més per Capdepera ha denunciat en diverses ocasions. A banda de convertir la zona en una esplanada erma i de ciment, l'ajuntament incompleix la legislació aprovada recentment pel Govern de les Illes Balears i pel Consell de Mallorca en matèria de paisatge i canvi climàtic, com ara la Llei de Canvi Climàtic o el Pla d'Intervenció en Àmbits Turístics (PIAT). Tampoc es garanteix la protecció d'arbres i elements singulars com són els tamarells i els garballons.

D'altra banda, és un projecte fet per donar servei als bars de la zona i les seves terrasses. Si bé, respecte del projecte inicial, ara es reserva per als vianants la part més pròxima a la mar, el cert és que el repartiment d'espai està totalment descompensat en favor de la zona de terrasses, motiu pel qual sol·licitam la seva reducció i l'ampliació de la reservada per als vianants.

El projecte acaba amb la personalitat i el caràcter del passeig, un dels pocs llocs de Cala Rajada que serveix per diferenciar el nucli costaner d'altres zones turístiques, amb l'únic objectiu de minimitzar les tasques de manteniment. La proposta del Batle d'introduir alguns canvis en execució de l'obra no garanteix en cap cas que s'hi puiguin introduir variacions un cop adjudicada l'obra, atesos els requisits que marca la nova Llei de Contractes. Per aquest motiu, s'exposen tota una sèrie de propostes per refer el projecte abans de la seva licitació.

Aquestes són les quatre al·legacions en concret de Més per Capdepera

AL·LEGACIONS:

AL·LEGACIÓ 1: EN RELACIÓ A LA PROTECCIÓ DE L'ARBRAT EXISTENT

1. El tamarell centenari de la plaça Moll que hauria de tenir una garangola mínima de 5x5 amb aportació terra i tractaments específics per evitar malalties. (foto1)

2. El tamarell ubicat a l'habitatge que hi ha entre Can Pere i el carrer Churruca. Per conserva-lo seria precís conservar el bancal i la vegetació existent de davant la terrassa de l'habitatge que ara es projecta encimentar. (foto2)

3. Tamarell de davant La Bodeguita. Aquest tamarell per estar entre el mur que separa el passeig de la costa també necessitarà d'una actuació específica. (foto3)

4. Els tres tamarells que estan davant la casa blanca ubicada entre el Parc infantil i el carrer Pinzón. Segons pareix aquest bancal es manté però necessitarà protecció durant les obres i ampliar la seva zona de terra, ja que estan molt aferrats a la façana i tenen poc sòl permeable. (fotos 4 i 5)

5. Els dos exemplars de garballons ubicats entre l'Euforia i el Prego i el garballó ubicat al bancal de davant El Blau. (foto 6 i 7)

 

AL·LEGACIÓ 2: EN RELACIÓ A LA DISMINUCIÓ DE LA ZONA RESERVADA A TERRASSES I L'AUGMENT DE ZONES VERDES

Vist que l'amplada de la zona de vianants és, gairebé, la mateixa per tot arreu: 5 metres. En canvi, hi ha zones de terrassa que superen els 13 metres (més del doble).

Vist que no hi ha zones enjardinades més que una petita franja, de 60cm d'ample incloent les voreres, per separar l'espai públic de l'espai atorgat als bars.

Vist que també hi ha zones de terrassa davant domicilis particulars i davant els carrers Llegitimes i Coconar.

Es presenten les següents propostes de modificació del projecte:

  1. Eliminar la zona de terrassa des de l'hotel Clumba fins el Restaurant El Gusto i conservar i millorar les actuals zones verdes ubicades davant les façanes.

  2. Reduir la zona destinada a terrasses des de El Gusto fins a Can Pere fins a un màxim de 5 metres d'ample i ampliar la zona enjardinada entre el passeig peatonal i la zona de terrasses.

  3. Eliminar la zona de terrassa projectada davant l'habitatge de devora Can Pere per reconvertir-la en un bancal que pugui permetre la supervivencia del tamarell existent.

  4. Mantenir la zona verda de davant el Mar i del Sea Club i millorar-la.

  5. Eliminar la zona de terrasses des de na Ferradura fins la Bodeguita i redissenyar-la amb major espai verd.

  6. Reduir l'espai destinat a terrasses des del Marea fins al Blau per tal que tots els locals tenguin la mateixa amplada de terrassa davant el seu local i ampliar la zona verda entre entre el passeig peatonal i la zona de terrasses.AL·LEGACIÓ 3: EN RELACIÓ A LA PLAÇA MOLL

  1. Redissenyar per complet el projecte en relació a les actuacions de la plaça Moll per tal d'aconseguir un espai agradable que actuï de barrera física entre la platja i la zona urbana, amb arbrat i mobiliari urbà per al gaudi del vianant i que incorpori com element central el tamarell centenari existent.

 

AL·LEGACIÓ 4: EN RELACIÓ A LA MILLORA DE ZONES ENJARDINADES, LA INCORPORACIÓ D'ARBRAT I MOBILIARI URBÀ.

  1. Incorporar una partida pressupostària per millorar la zona enjardinada de devora del parc infantil amb la incorporació de mobiliari urbà i arbrat.

  2. Incloure arbrat a tot el recorregut del passeig (entre el passeig per vianants i la zona de terrasses, a la zona entre el Noas i el Mama Pizza, entre na ferradura i la Bodeguita, etc).

  3. Introduir mobiliari urbà (bancs, papereres, fonts d'aigua) a zones concretes que permeti descansar i gaudir del paisatge als vianants.

 

Capdepera, 12 de juliol de 2019

Nuria Gracia Caballeria

Portaveu del Grup Municipal de MÉS per Capdepera


Des de MÉS encoratgen a la ciutadania que presenti abans de dia 23 alegacions al respecte a través d'un model genèric.

Aquí teniu el model d'al·legacions en pdf.