Donam suport a la proposta de la  Federació Balear de Confraries de Pescadors per reduir l’esforç pesquer a la Reserva Marina de Llevant

 Juntament amb les confraries, reclamam més vigilància per a la reserva

 
Dijous dia 11 de novembre es va celebrar reunió de la comissió de seguiment de la Reserva Marina del Llevant de Mallorca. Entre els temes abordats a la reunió, per part dels representants del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient s’exposaren els resultats del seguiment i vigilància i s’informà de les activitats realitzades a la reserva al llarg del darrer any. Però el punt fonamental que es va tractar fou la proposta de nova normativa presentada per la Federació Balear de Confraries de Pescadors amb el consens de les dues confraries que pesquen a la Reserva (les de Cala Rajada i Alcúdia).
 
La proposta de les confraries planteja la reducció de metres de xarxa, i el moviment d’algunes vedes per tal d’adequar-les a la biologia de les espècies o per possibilitar l’aprofitament d’espècies amb poblacions en bon estat. Entre els punts proposats, es sol·licita igualment la prohibició de la pesca submarina, sense dubte el tema més conflictiu i que ha generat més debat dins la comissió. Els pescadors professionals han demanat també que la comissió es reuneixi anualment, i que hi hagi un major control dins la reserva.
 
Des de les entitats de conservació de la naturalesa d’àmbit balear (Amics de la Terra, Societat d’Història Natural i GOB) hem valorat molt positivament que sigui el propi sector pescador professional qui plantegi mesures adreçades a la minva de l’esforç pesquer dins la reserva, i per això hem demanat als representants de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca que siguin tingudes en compte les propostes dels pescadors i es modifiqui la normativa de la reserva.
 
Pel que fa a la vigilància, el Director General de Pesca ha confirmat que pel 2016 no es preveu, per ara, comptar amb personal de la Comunitat Autònoma assignat especificament a la reserva. L’any 2011 el conseller Company aplicà forts retalls a les reserves marines, que en el cas de la de Llevant ha significat la inexistència de seguiment científic i d’equip de vigilància propi per part de la Conselleria, i el que s’ha pogut fer ha estat gràcies al personal depenent del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.
 
Segons hem pogut saber, el passat estiu en alguns moments només s’ha disposat de dos vigilants i un coordinador per atendre les 5 reserves marines de Mallorca (Malgrats, el Toro, badia de Palma, Migjorn i Llevant). Aquesta situació és insostenible, i vergonyosa.
 
Des de les entitats de conservació lamentam que per l’any que ve no s’hagi previst resoldre aquesta greu situació, i reclamam al Govern una dotació pressupostària suficient per tal de poder complir adequadament amb les necessitats de vigilància de les reserves marines.