“MÉS per Capdepera no comparteix aquesta febre de privatització de l'equip de govern i tot d'una que sigui possible hi posarà fre. El cost del manteniment de camins és desmesurat”


 

Recentment poguérem llegir que l'equip de govern es congratulava de la privatització del manteniment de camins públics. Des de MÉS no compartim aquesta alegria i ens desconcerta que l'expressi un partit com el PSOE.

Aquesta legislatura hem assistit a la privatització i notable reducció de serveis públics municipals, alguns fruit del Pla d'Ajust aprovat, però d'altres, simplement, obeint decisions polítiques de l'equip de govern. Possiblement, el cas més evident és el de la Brigada Municipal, ja que, més enllà de les dificultats per substituir el personal que es jubila o que està de baixa, el més cert és que s'ha disminuït la seva operativitat i els recursos materials a la seva disposició.

 Són moltes les petites tasques de manteniment que venia fent la Brigada i que per decisió política s'han donat a fer a empreses privades, quasi sempre les mateixes. Tenim constància de treballs que podrien haver fet perfectament els empleats municipals i que s'han comanat a una empresa per un cost molt superior al que hagués suposat fer-los pels serveis propis. De fet, demanarem una relació d'aquests treballs i el seu cost. Ens temem, si no s'hi posa fre de seguida, que l'objectiu és la reducció de les tasques de la Brigada a la mínima expressió, situació que només afavoriria determinades empreses. 

Pel que fa a la privatització del manteniment dels camins, ens pareix que el cost és desmesurat, uns 600.000 € anuals, si tenim en compte que la immensa majoria de camins a mantenir són de categoria convencional, és a dir, només hi passaran un cop cada dos anys. A més, la superfície que s'ha de tractar només és un 2% dels camins asfaltats i un 16% dels camins de terra. D'altra banda, el servei de desbrossament de camins que oferia el Consell pareix que funcionava bé darrerament i que tenia un cost inferior al que tendrà ara.

Aquest servei privatitzat, que hipotecarà altres inversions necessàries, serà revisat tot d'una que es pugui i si és possible es recuperarà per als serveis municipals.

Un altre servei en procés de privatització és el del cementiri. Resulta, però, que l'enterrador municipal, que es va jubilar l'any passat, és una de les places que es permet que es puguin substituir, i per tant tampoc entenem aquesta decisió d'externalitzar el servei. També s'ha privatitzat el servei de recollida d'animals i la jardineria, i a la propera legislatura la gran batalla serà la d'intentar que l'Escola de Música no corri la mateixa sort. 

Tampoc podem oblidar el desmantellament dels serveis de l'Escola d'Adults, que ha provocat que molta gent hagi d'anar a Artà i a Son Servera per fer cursos.  

En aquesta legislatura, MÉS per Capdepera ha lluitat de valent perquè les condicions laborals que ofereixen les empreses licitadores obtenguin una millor puntuació, tota vegada que, quasi sempre, el que més ha importat ha estat l'oferta econòmica, en detriment de la qualitat del servei i dels drets dels treballadors. Han estat moltes les queixes rebudes per part de treballadors de concessionàries de l'Ajuntament, per les seves condicions laborals, i això és inacceptable.

En definitiva, a partir del mes de juny, des de MÉS intentarem frenar aquesta dèria de privatització, i en tot cas, controlar les condicions laborals d'aquestes empreses.

 

 MÉS per Capdepera